Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЛЪСНАХА ДАНЪЧНИТЕ ДЛЪЖНИЦИ

Със заповед на директора на Главна данъчна дирекция (ГДД) Антон Тончев още през лятото започна повсеместна инвентаризация на данъчните задължения на физически и юридически лица за последните пет години. Подобно мероприятие се извършва за първи път в цялата страна, като основната цел е да се определи реалното състояние на данъчните задължения, да се отчетат тенденциите и да се вземат мерки за повишаване на събираемостта. По думите на заместник-председателя на ГДД Валентин Видолов процесът може да се определи и като своеобразно подреждане на къщата.


Инвентаризацията включва издирване на длъжници, които не са платили данъците си до 31.12.1999 г. и определяне на задълженията по акцизи към май 2000 година. По данни на ГДД общо длъжниците висят с 234 871 250 лв., като се има предвид, че от данъци до 31 август 2000 г. са събрани 6 939 341 300 лв., а в бюджета по това перо са предвидени приходи за 4 147 147 000 лева. Възможно е обаче между 10 и 20% от задълженията да не са реални и да бъдат редуцирани. Корекциите се налагат поради дублирани партиди, резултат от несъвършената информационна система в данъчните служби.


Общият брой на длъжниците е 2 192 753. До 250 лв. дължат 1 819 984 предимно физически лица (83%), въпреки че техният дял в общия размер на задълженията е едва 4 процента. Най-големи суми (над 50 000 лв.) не са внесли в хазната едва 871, главно юридически лица, но техният дял в общото задължение е 49 процента. По видове данъци лидират задълженията по ЗДДС - 118 758 000 лв., следвани от задълженията по Закона за акцизите - 38 938 000 лв., и задълженията по ЗКПО (включително непогасените задължения за данък печалба) - 35 185 000 лева.


Тази инвентаризация няма да е еднократна акция. Това е началото на процес, чиято крайна цел е изграждането на единна данъчна информационна система - съобщи Валентин Видолов. Следващите стъпки в тази насока ще бъдат унификация и модернизиране на софтуера в данъчните дирекции и служби.


Проверката показа и друго - неплащането на налози в повечето случаи се дължи не толкова на недобросъвестност на данъкоплатците, колкото на материални затруднения или обикновени неточности и пропуски. Ето защо ще се предприемат по-елегантни мерки за разрешаване на проблемите с неизправните длъжници - покана за среща с инспектор от отдел Събиране в съответната данъчна дирекция, събеседване с него и т. н. При по-големите длъжници обаче нещата ще са по-други. Обикновено те действат на принципа ако ме хванат, ще си платя, опитвайки се в същото време активно да се предпазят от данъчно преследване - сменят собствеността на фирмата, прекратяват дейността си и др. Към тях мерките ще са най-крути.


Друга категория са фирмите, закупили предприятия от приватизацията заедно с техните задължения. В тези случая ГДД ще се стреми не да затруднява дейността им, като изисква час по-скоро да си уредят сметките, а ще търси компромиси - например разсрочено плащане. По информация на данъчните при някои предприятия това вече се прави.

Facebook logo
Бъдете с нас и във