Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ ИЗПРАВИ КОСИТЕ НА НОВИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ

Счетоводните отчети на големите публични дружества за първото шестмесечие на 2001 г. предизвикаха смесени чувства в инвестиционната ни общност. От една страна, въпреки всички негативи покрай проблемите около одобрението на търговите предложения на Балканфарма холдинг за изкупуване на акциите на дребните акционери в притежаваните от него заводи в Дупница и Троян, двете предприятия представиха доста по-добри резултати в сравнение със същия период на миналата година. Изненадващо висока се оказа и печалбата на димитровградския Неохим, който се очертава като единствения торов завод, чиито акции ще продължат да се търгуват на борсата. Този картина обаче бе тотално помрачена във вторник (31 юли) следобед, когато станаха ясни ужасните, според финансови анализатори, резултати на

ЛУКойл Нефтохим.

Най-фрапиращи бяха данните за повече от трикратното намаление на приходите на бургаския комбинат от продажби, които са само 332 млн. лв. при 1.14 млрд. лв. за същия период на 2000 година. Освен това през първото полугодие на тази година той е натрупал загуба от 44 млн. лева. Всичко това е твърде необяснимо, тъй като в началото на 2001 г. цените на произвежданите от рафинерията бензини поскъпнаха значително заради покачването на курса на щатския долар и на международните котировки на петрола. Единственото положително в баланса на ЛУКойл Нефтохим се оказа спадът на задълженията му с около 150 млн. лева. до 770 млн. лева.
Обяснението за резултатите дойде в късния следобед на 31 юли от пресслужбата на комбината. В писмото й се посочва, че всъщност площадката на ЛУКойл България, обхващаща и ЛУКойл Нефтохим, продължава да е печеливша. Но от началото на годината Нефтохим е само производствена част от системата на руския петролен гигант. Счетоводните данни за дейността на рафинерията се дължат на факта, че ЛУКойл България е преминал на договор за процесинг (преработка - бел. авт.) с нея, което, според пресслужбата, се оказва най-изгодната и икономически обоснована форма на управление. Иначе печалбите на общата структура били значително по-добри в сравнение с миналата година, а данъчните постъпления за републиканския бюджет по-високи.
Тези разяснения обаче едва ли ще успокоят инвестиралите в акции на ЛУКойл Нефтохим. Оказва се, че комбинатът вече работи на ишлеме, като получава такса за извършения риформинг. При това тази такса не е достатъчна, за да покрие разходите на предприятието. Експерти от капиталовия ни пазар са на мнение, че публикуваните слаби резултати на рафинерията целят да смъкнат още цената на нейните книжа. И наистина още на 1 август те поевтиняха с близо 50 стотинки - до 5.75 лв. едната. Предполага се, че лоши данни ще продължат да се обявяват, докато делът на ЛУКойл в бургаския комбинат не се увеличи още повече. В момента руснаците притежават около 70% от него. Последната им придобивка бяха около 13% от работническите акции.
Очевидно обезпокоен от данните бе и вицепремиерът Николай Василев. В сряда той обяви, че ще поиска среща с шефовете на ЛУКойл Нефтохим за изясняване на действителното положение. Ако фактите за договора за процесинг наистина са такива, направо ми настръхват косите, каза на пресконференция вицепремиерът. Василев смята, че е недопустимо пренасочване на продажби от публична компания, каквата е ЛУКойл Нефтохим, към друга. Освен това обстоятелството, че споразумението между ЛУКойл Нефтохим и ЛУКойл България е сключено в началото на годината, а става достояние на акционерите на едното дружество чак сега, буди смущение. Вероятно в бъдеще ще стане задължително контракти като този да се огласяват незабавно след тяхното парафиране. Поне такива намерения за промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа Николай Василев изказа още като експерт по време на Българският Великден през април тази година.
За разлика от бургаския комбинат, обявените на 1 август данни на

Солвей-Соди

зарадваха макар и малкото му останали дребни акционери. Печалбата на девненския завод от януари до юни включително е 9.6 млн. лв., а приходите му са нараснали с около 30% спрямо същия период на миналата година. Счетоводната стойност на една негова акция пък вече надмина 25 лева. Това е почти двойно повече от 13 лв. за книга, които предлага мажоритарният му собственик Солвей Шишеджам холдинг. На практика обаче каквито и резултати да представи содовият завод, това едва ли има голямо значение. Регистрираният във Виена холдинг ще продължи да изкупува акциите му за неопределено време, а вероятността след това да се пристъпи към отписването на Солвей-Соди от регистъра на публичните дружества също не е малка. Така че инвестирането в акции на предприятието си остава високорисково начинание.
Големите

тютюневи фабрики

също отбелязаха печалби за шестмесечието, но те са значително по-ниски в сравнение с шестте месеца на миналата година. Официалното обяснение, което даде централата на Булгартабак холдинг, е увеличаването на вноса на тютюни заради повишеното търсене на леки цигари. Освен това голяма част от суровините за София-БТ като филтри и хартия също са вносни. За по-слабите резултати е допринесъл и високият курс на американския долар. Все пак всички значими предприятия от системата продължават да печелят, а задълженията им не се увеличават. Това е добра предпоставка за успешното раздържавяване на холдинга, което вероятно ще стане на части. Такива са плановете на големите компании като Бритиш Америкън Тобако (БАТ), които ще участват в наддаването за тютюневия отрасъл.
Ако конюнктурата създаде проблеми на някои дружества, то на димитровградския торов завод

Неохим

точно тя позволи да реализира най-успешното си шестмесечие от средата на 90-те години насам. Печалбата от почти 10 млн. лв. е изненада за мнозина, но тя се обяснява с почти монополното положение у нас на двата комбината - Неохим и девненския Агрополихим. Причина за това бяха високите вносни мита за селитрата, които направиха чуждестранната стока неизгодна за вътрешния пазар. Така нейните цени в България се оказаха по-високи от котировките й зад граница и износ се осъществяваше само в краен случай. Благодарение на добрите резултати Неохим успя да намали задълженията си с повече от 16 млн. лв., като сега те са малко над 30 млн. лева. Със сигурност обаче печалбата на завода ще намалее през летните месеци заради слабото търсене на селитра. Сега в Димитровград текат редовните годишни ремонти на инсталациите за изкуствени торове. Но по всичко изглежда, че акциите на Неохим имат потенциал да поскъпнат при разумно управление на комбината. Защото нетната стойност на една книга от предприятието е съизмерима с тази на фармацевтичните компании например.
Свързаните с

Балканфарма холдинг

заводи в Дупница и Троян за пореден път обявяват добри финансови показатели. И двете фабрики вече имат счетоводна стойност на активите си по над 20 лв. за книга. Само че акционерите в тях скоро няма да видят дивиденти от вложенията си, тъй като и на двете места се осъществяват мащабни инвестиционни програми по внедряването на лекарствените стандарти за добра производствена практика. В момента далеч по-интересни за акционерите в дъщерните предприятия на Балканфарма холдинг са събитията около търговите му предложения, след които дружествата ще могат да се отпишат от публичност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във