Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ПРАВИ НЕИЗГОДЕН ЛЕГАЛНИЯ ВНОС НА ГОРИВА

Валентин Златев, генерален директор на ЛУКойл България и председател на управителния съвет на ЛУКойл Нефтохим, пред в. БАНКЕРЪ

Г-н Златев, какъв дял от пазара на горива в България снабдява рафинерията в момента? Влияят ли върху размера му честите промени на цените, които ЛУКойл Нефтохим прави?


- Държим около 89% от пазара. В сравнение с времето отпреди приватизацията на рафинерията делът ни се е увеличил.

Дори и след като Петрол престана да купува от вас?


- Да. Всъщност от големите дистрибутори, разполагащи със собствени вериги - като Петрол, Шел, Еко петролеум, О Ем Ви (като развиваща се верига), след приватизацията на рафинерията и до момента директно от нас не купува единствено Петрол. Доколкото зная, те се зареждат чрез Топливо и чрез Нафтекс, които обаче купуват част от горивата си и от нас.

Имате ли представа на какви цени Петрол внася горивата и дали те са по-ниски от тези на рафинерията?


- Ако говорим за ценообразуването на рафинерията, то се извършва по методологическите указания на управление Конюнктура на цените и пазарите, което се намира в централата на ЛУКойл в Москва. Следим изменението на международните котировки на петрола, на курса на долара и ни остава само аритметично да пресметнем цените, отчитайки и спецификата на българския пазар. Цените на нашите горива са такива, че вносът да излиза икономически неизгоден. Говоря, разбира се, за легалния внос. Не се наемам да коментирам вариантите, при които се спестяват мита, акцизи, данъци и т.н.

От цената на кой тип суров петрол се води ЛУКойл, когато формира цените си?


- И двата типа - Урал и Брент, си имат своите котировки. Брент е с по-високо качество, т.е. - от него се получават по-големи количества светли горива, затова и цената му е по-висока. Базисната формула за определяне цената на Урал пък е свързана с котировката за тип Брент, като се прави дискаунт, който изравнява разликата в качеството. Така че излиза все едно дали ще се ползва едната, или другата котировка. Ние работим по формулата за Урал, тъй като и рафинерията, и пазарът ни са разположени в Черноморския басейн и най-вече защото типът нефт, който ние произвеждаме, е Урал.

Има ли в момента финансови задължения рафинерията - просрочени и текущи, и на кого дължи най-много?


- Ние плащаме всички текущи задължения - нямаме нито едно просрочено плащане - и към бюджета, и към социалното осигуряване, и към екоминистерството. Получихме даже и писмо от данъчната инспекция, в което ни се изказва благодарност по този повод. Погасяваме и старите дългове, с които купихме рафинерията. До края на годината ще погасим около 82 млн. долара от тях. Връщаме дълговете по график, съгласуван с финансовото министерство. В момента при министър Радев има внесено от нас предложение за погасителен план за оставащата сума от 110 млн. долара, които трябва да изплатим през следващите две години. Очакваме, че в най-близко време този план ще бъде разгледан и ще бъде подписано споразумение за графика, по който ще ги погасяваме.

Какво точно сте предложили?


- В общи линии предлагаме на финансовото министерство не то да разпределя внесените от нас пари между между бюджета, осигурителния институт и Министерството на околната среда, а в самото споразумение да бъдат фиксирани пропорциите, по които се разпределя внесената от нас сума между тези три институции, и ние директно да им превеждаме средствата в техните сметки.

А как се реши въпросът с вземанията на рафинерията?


- От една година стопанисваме комбината и за това време не остана нито едно неизплатено текущо задължение към нас. Това става благодарение на новите правила за търговия, които въведохме. Според мен, откакто ние влязохме като мажоритарен собственик в комбината, в България се създаде един по-цивилизован вътрешен пазар на горивата.

Но това не реши проблема с вземанията, които наследихте?


- Този проблем е доста по-сложен. Част от тях са от чуждестранни фирми - гръцки и италиански, друга част - от български, които са в процес на несъстоятелност или в тежко финансово състояние. Водим около 200 дела за около 20 млн. щ. долара, трудно ми е да прогнозирам каква ще е съдбата на всяко едно от тях.

Докъде стигнаха преговорите с Полимери?


- Те текат от април месец насам и зависят единствено от активността на Полимери. Там от време на време се сещат за нас и преговорите се активизират, а понякога забравят за проблема си и преговорите се забавят. Ние сме изказали писмено нашето становище, предложили сме им вариантите, върху които биха могли да помислят. Остава там да вземат окончателно решение. Наши експерти в момента оглеждат състоянието на инсталациите за производство на етилен. Така че това, което зависи от нас, ще бъде направено.

За производството на етилен?


- Не, ние етилен и сега си произвеждаме. Но като доставчик на суровината ние очакваме тя да ни бъде заплатена от Полимери. И това е един от възможните начини да се договорим, при това - най-стандартният. Другият начин е да търсим някаква форма за съвместно производство в Полимери и за реализация на продукцията му. Ние имаме две инсталации за производство на етилен, в момента работи по-малката, която е и по-ефективна и която задоволява изцяло нуждите на рафинерията. За да пуснем в експлоатация и втората, трябва да имаме икономически обоснована програма, гарантираща ефективното натоварване на линията. А от Полимери засега не дават такива гаранции.

Обсъждано ли е предложение рафинерията да стане съсобственик в Полимери?


- Не. Ние сме се срещали многократно, включително и нашият съвет на директорите с техния, има протоколи от срещите, но такова предложение не е обсъждано.

Как върви изпълнението на инвестиционната програма на дружеството? Вярно ли е, че по отношение на изграждане на бензиностанции работите не вървят?


- Повече от 2/3 от инвестиционната програма за тази година, която е на обща стойност 36 млн. долара, са реализирани. Ще изпълним и останалата част. Извършихме ремонт на нефтопреработващия завод, ремонтирахме и нефтохимическия комплекс и ще осъществим и останалите си инвестиционни ангажименти съгласно утвърдения график с АП.

Включително и за изграждането на бензиностанции?


- Току-що (б.а. - 25 октомври) приключихме поредното съвещание по въпроса. Оказа се, че самият процес на преоформяне на терени и издаване на строителни разрешения е по-бюрократичен, отколкото очаквахме. Предполагам, че ще приключим годината с 15 бензиностанции, а не с 25, както бяхме предвидили. Отчитаме причините за забавянето и предполагам, че за догодина ще избегнем повечето от тях и ще наваксаме изоставането.

Какво е отношението на ЛУКойл към двата проекта за нефтопроводи през България - от Бургас до Александруполис и до Вльора (проекта АМВО)?


- Участваме в работата на комисията, която се занимава с проекта Бургас - Александруполис. Мнението ни е, че ако се стигне до реализация на проекта, трасето трябва да преминава през пристанището и площадката на рафинерията. Това е нашата категорична позиция. Що се отнася до проекта Бургас - Вльора, мисля, че той е в по-начална фаза.

Доколкото зная, АМВО предлага трасето да се измести на север от Бургас...


- Естествено е да има много предложения. Но мисля, че и от икономическа, и от екологическа гледна точка не е разумно подобно нещо. Би било неразумно да се строят съоръжения, при положение че такива отдавна съществуват.

Носят се слухове, че имате намерение да се включите и в застраховането - чрез закупуване на акции при увеличаване на капитала на някое дружество или да купите изцяло застрахователна компания. Верни ли са те?


- За първи път чувам подобно нещо. Иначе компанията майка ЛУКойл си има своя застрахователна компания. Въпрос на икономически анализ на застрахователния пазар у нас е да се вземе решение за откриване на клон на нашата застрахователна компания в София. Но това ще бъде решение на ръководството на ЛУКойл в Москва.

А пенсионен фонд?


- Вече създадохме такъв - ЛУКойл гарант, в момента очакваме лицензирането му. Веднага след като стане това, ще започнем и кампанията за неговото рекламиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във