Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ловеч ще вземе безлихвен кредит в размер на 1 200 000 лева

Общинският съвет в Ловеч е взел решение за поемане на безлихвен кредит в размер на 1 200 000 лева, съобщиха от общината. Става въпрос за временен безлихвен заем от централния бюджет на Република България за осигуряване на нормалното приключване на 2020 година. Това се налага поради възникнал касов разрив по бюджета на Община Ловеч, съобщава заместник-кметът Цветан Георгиев, който е представил данни с колко е спаднала събираемостта по време на извънредното положение в страната. Например, такса битови отпадъци при събираемост към 30 април миналата година от 1 676 363 лв. или 44%, към 30 април тази година тя е  паднала до 956 629 или 24 процента.

Според кмета Корнелия Маринова, ако общината нямаше такава потребност, нямаше да пристъпим към теглене на кредита. "Досега също сме плащали по предходни кредити средно около 90 000 лева месечно, сега ще е по 100 000 лева, което е възможно", подчертава тя.

В приетото решение се сочи, че обезпечаването е чрез финансови средства от местни приходи и общата изравнителна субсидия.

Възложено е на кмета на Община Ловеч да отправи мотивирано искане за отпускане на временен безлихвен заем пред Министерството на финансите.

Търсенето на резерви за бюджета на Община Ловеч роди някои предложения от общинските съветници. Ясно е, че местните приходи пострадаха сериозно от извънредното положение и сега пред Община Ловеч стои важния въпрос за увеличаване на приходната част с оглед осигуряване на основните функции - социалните дейности, на комунално-битови услуги и други. 

Едно от предложенията е това на общинския съветник Мариан Василев, който е поискал да отпадне привилегията за училищата да не плащат цялата такса битови отпадъци, съобщиха от общината. "Когато преди години въведохме това облекчение от 75%, за нашите училища, те бяха в затруднено положение, в страхотна криза,  нямаха пари. След ремонтите сега те вече са в енергоспестяващи сгради,  имат средства и това облекчение би следвало да отпадне."

Идеята ще бъде обсъдена при приемане на изменения на Наредбата за местните данъци в Община Ловеч, като ръководството на общината остава отворено за нови предложения за увеличаване на приходната част от бюджета.

При публичното обсъждане на отчета на бюджета на Община Ловеч за 2019 г. стана ясно, че общината има дългосрочен дълг в размер на  3 142 516 лева. Първата позиция е към "Дексия Комуналкредит Банк" АД. Това е дългосрочен кредит  /до 21 декември 2027 г./ за изпълнение на проект "Реконструкция и модернизация на съоръженията за уличното осветление на територията на Община Ловеч". Размерът на усвоения дълг е 6 743 475 лева. Погасената главница до края на миналата година е 3 740 012 лв.,  платени лихви до декември – 1 027 117 лв., а остатъчният размер на дълга – 3 033 463 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във