Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Лошото качество на въздуха води до икономически загуби, сочи проучване

През последните няколко десетилетия качеството на въздуха в Близкия изток и Северна Африка се е влошило рязко. Неотдавнашно международно проучване на световните нива на замърсяване на въздуха определи Кайро като най-замърсения град в света, а ситуацията в други големи градове в региона също е тревожна. Според доклада урбанизацията е основният фактор за ръста на замърсяването на въздуха в Близкия изток и Северна Африка. Благодарение на разширяването на икономическите възможности в градовете, градското население на арабските страни се е увеличило повече от четири пъти от 1970 г. до 2010 г. и се очаква да се удвои от 2010 г. до 2050 година.

Емисиите на въглероден диоксид на глава от населението в региона са се увеличили от 4 тона на човек през 1990 г. до 6.2 тона през 2014 г. Високите темпове на урбанизация увеличават търсенето на енергия и свързаните с това емисии, което влошава качеството на въздуха в повечето големи градове в Близкия изток и Северна Африка. "Замърсяването на въздуха е една от водещите причини за смърт и болести в света", отбелязва доклад на Световната здравна организация. Според данните в него 4.2 милиона преждевременни смъртни случаи в света ежегодно се свързват със замърсяването на въздуха, причинени  главно от сърдечно-съдови заболявания, инсулт, хронична обструктивна белодробна болест, рак на белия дроб и остри респираторни инфекции при деца. Съвместно проучване на Световната банка и Института за измерване и оценка на здравето, тези смъртни случаи само през 2013 г. са стрували на световната икономика 225 милиарда долара загубен трудов доход.

Докато други региони изпитват трансформиращия ефект на урбанизацията, на фона на ръст на световното градско население от 751 милиона през 1950 г. до 4.2 милиарда през 2018 г., страните от Северна Африка и Близкия изток претърпяват по-сложна трансформация. Войната, хуманитарната криза и безпрецедентният брой бежанци изкуствено ускоряват темпа на урбанизация – така през 2014 г. 18 от 22-те арабски държави са регистрирали по-висок дял на градското население от средното за света. Преждевременната смърт води до загуба на доходи от трудови правоотношения. В Близкия изток и Северна Африка загубата на доход от трудова дейност през 2013 г. надхвърли 9 млрд. долара. Загубите на благосъстояние, свързани само със замърсяването на въздуха през 2016 г., възлизат на около 154 млрд. долара, или 2.2% от регионалния брутен вътрешен продукт. Освен финансовите загуби, хуманитарните последици в региона се оценяват на 194 хиляди човешки животи.

Египет е сред най-засегнатите държави, както по отношение на очаквания брой смъртни случаи, така и по отношение на икономическите загуби. Там общите загуби на благосъстояние през 2016 г. възлизат на 3.6% от БВП, което е около 31.5 млрд. долара, а смъртността, свързана със замърсяването на въздуха, е оценена на 67 200 смъртни случая. В Ливан общите загуби на благосъстояние през същата година достигнаха 2.6 млрд. долара или 3.58% от БВП и 3120 смъртни случая, причинени от замърсяването на въздуха.

Експертите препоръчват засилване на мерките за намаляване на замърсяването на въздуха и намаляване на емисиите на основни замърсители, като серен диоксид и азотен оксид, които да не са за сметка на икономическия растеж. Заключението на доклада е, че страните от Близкия изток и Северна Африка трябва да въведат съвременни стандарти за емисии в промишлените предприятия, предимно в металургичните и циментовите заводи, производството на стъкло и нефтохимическите продукти. Препоръките на експертите са в региона да се въведат стимули за прилагане на вятърна, слънчева и водноелектрическа енергия и постепенно да се премахне най-неефективното промишлено производство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във