Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Ломско пиво" е на малка загуба за първото полугодие

През целия период на първо шестмесечие на 2021 г. в България бе обявена извънредна епидемична обстановка, като бяха въвеждани и отменяни различни ограничения, засягащи пряко и непряко дейността на "Ломско пиво" АД. В резултат дружеството изпрати първото полугодие със загуба, но тя намалява до 9000 лв., докато през първите три месеца бе 172 хил. лева.

Към края на юни пивоварната в Лом отчита нетни приходи от продажби на стойност 2.35 хлн. лв., колкото са отчетените и за същия период на миналата година. В същото време обаче нарастват и разходите й - за материали и външни услуги с 5,61 процента.

В края на юни приходите от финансирания на пивоварната са в размер на 439 хил. лева. „Ломско пиво“ е сключило договор с Министерството на икономиката по процедурата за подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и е получило сумата от 150 000 лева. То е получило средства и по програмата за запазване на заетостта 60/40.

Средносрочната стратегия на дружеството е за разширяване на дистрибуторската мрежа у нас и достигане на дял от 2% на пазара на пиво в София, както и за разширяване на износа и стратегическите партньорства извън рамките на страната. В плановете на мениджърите са и инвестиции в производствения капацитет, активен маркетинг и др.

"Ломско пиво" е един от малкото останали заводи в сектора с българска собственост. Най-големите негови акционери са "Би Джи Ай Проджектс" ООД с дял от 49.96% и "БГ Томи" ЕООД с 13.37% от книжата с право на глас. Дорета Димитрова Симеонова притежава 5.42% от капитала. Останалите 31.25% са собственост на други фирми и дребни инвеститори. От мениджърите само Красимира Владимирова - изпълнителен член на съвета на директорите, има акции на пивоварната (72 броя).

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във