Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Логистика и онлайн търговци движат пазара на бизнес имоти 

През 2021 г. ще наблюдаваме ефектът на пандемията върху бизнес моделите на търговските компании и потенциала им да развият алтернативни канали за търговия, като онлайн продажби.

Логистичните компании и онлайн търговци продължават да са двигател за пазара на индустриални и логистични площи у нас. 

Търсенето на пазара на модерни индустриални и логистични площи през втората половина на миналата година идва основно от логистични компании (42%), онлайн търговци (32%), мебели и стоки за дома (10%), фармация (8%) и производство (7%). Тези сектори имат съществен принос към нетните усвоени площи за второто полугодие - 33 950 кв. метра. За цялата 2020 г. този показател достига до 57 500 кв. метра, показва проучването на консултантската компания Colliers

Предлагането продължава да нараства с плавни темпове. За разглеждания период то се увеличава с малко над 2% и достигна 1 125 500 кв. метра. Ръстът се дължи основно на завършена фаза в логистичен център "Транскапитал" и на логистичната база на онлайн магазина Ozone.bg.

Промени в средните наемни нива на клас "А" и "B" складови площи с добра локация и изградена инфраструктура не се наблюдават. Те остават съответно между 4.7 - 5.2 евро за клас "А" и 2.7 евро на кв. м на месец за клас "B".

От анализа на Colliers се вижда, че нови 105 000 кв. м спекулативни площи са планирани да започнат да се строят през 2021 г., като голям дял от тях са на големият оператор на индустриални и логистични паркове СТР.

Търсенето на логистични крос-док площи под наем в близост до града от компаниите в сферата на електронната търговия и обслужващите ги куриерски компании ще продължи.

Български търговски компании, търсещи консолидация на складовите си пространства, регистрират повишен интерес към покупка на земя и строителство на собствени площи, е друга една тенденция.

През 2021 г. ще наблюдаваме ефектът на пандемията върху бизнес моделите на търговските компании и потенциала им да развият алтернативни канали за търговия, като онлайн продажби, и респективно ефектът върху техните логистични нужди, аустсорсинг към специализирани логистични оператори, търсене на хладилни площи, отбелязват анализаторите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във