Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЛИСТВАТ АКЦИИТЕ НА ЕВРО ИНС НА БОРСАТА

На Българска фондова борса (БФБ-София) са регистрирани акциите на застрахователя Евро инс. Емисията е за 5 млн. броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас в общото събрание на застрахователното дружество. Те са с номинал 1 лев и ще бъдат търгувани в близките дни, съобщиха от фондовата борса. Предстои да бъде подписан договор между БФБ-София и емитента и заплатена таксата за регистрация на емисията.
Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за публично предлагане на акции на застрахователя в края на миналата година. Превръщането на Евро инс в публично дружество стабилизира още повече позициите му на застрахователния пазар. Компанията е с двама акционери - Старком Холдинг АД и Еврохолд АД, които притежават съответно 76.8 и 23.2 на сто от акциите. Дружеството отчита 40% увеличение на сключените задължителни застраховки Гражданска отговорност за автомобилисти. Очакванията са регистрацията на фондовата борса на нови емисии акции в бъдеще да доведе до увеличаване капитала на компанията.
ЗД „Евро инс е третият застраховател, чиито акции са регистрирани на фондовата борса. Другите две дружества са ДЗИ и ЗПАД Булстрад. Акциите на ДЗИ се търгуват по около 79 лв. всяка при номинал 10 лева, а на ЗПАД Булстрад - по 53 лв. при номинал 10 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във