Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Липсата на проучване за ВиК услугите спира 100 млн. лв. финансиране в Търговище

Изготвянето на регионални прединвестиционни проучвания е условие за получаване на европейско финансиране за доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата в съответните територии.

Едно от основните предизвикателства пред ВиК сектора у нас е недостигът на ресурс. Нуждите, според анализа на Световната банка, са за 11 млрд. лева. Но както се случва често у нас дори и когато има финансиране не винаги успяваме да се организираме - било заради неразбиране на проблемите или заради несъгласие с някои проекти. През тази година в напреднала фаза е подготовката на инвестициите в над 400 обекта в 15 административни области на страната, които ще бъдат направени от ВиК операторите с 1.9 млрд. лв. от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020".

Регионалното министерство е бенефициент по тази програма за изготвяне на регионални прединвестиционни проучвания. Изработването на такива документи е условие за получаване на европейско финансиране за доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата в съответните територии.

В област Търговище обаче общините все още не могат да постигнат съгласие всички те да станаха членове на областните асоциации по ВиК и услугите във всяка от тях се предоставят от едно водоснабдително дружество.

На последното заседание председателят и членовете на Асоциацията по ВиК Търговище обсъдиха проблемите с водоснабдяването и канализацията в общините на територията на област Търговище и начините за разрешаването им.
Председателят отбеляза, че продължават съдебните дела водени между Асоциацията по ВиК Търговище и Община Попово. Предмет на делата е нежеланието на кмета на община Попово да членува в Асоциацията. В момента действията на кмета на община Попово възпрепятстват възможността от прединвестиционни проучвания на територията на област Търговище и съответно последващото усвояване на безвъдмездни средства в размер на 100 млн. лв по ОП "Околна среда 2014-2020 г." за територията на областта. 

На заседанието са присъствали представителите на четири от общо пет общини-членове на Асоциацията: Търговище, Омуртаг, Антоново и Опака. По време на заседанието упълномощените представители са приели препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от "ВиК" ООД, Търговище, за 2020 г. да бъде в размер на 20 000 лева.

Водното богатство в Търговищко не е голямо. То е тясно свързано с недостатъчното количество на валежите, силната нарязаност на релефа и водопропускливостта на пластовете. Търговищката област обхваща води от три речни басейна - Русенски Лом на север, Голяма Камчия на изток и Янтра на запад. Нито една не протича изцяло през областта. Част от реките са маловодни и водосборните им басейни са малки. Речния отток е непостоянен. Реките имат дъждовно-снежен режим с максимален отток през пролетта. През лятото вследствие на високите температури и силното изпарение, голяма част от реките пресъхват. По-съществено стопанско значение има река Врана.

Тя е най-голямата река, която преминава и през град Търговище. Отточният ѝ режим изразява особеностите на севернобългарските реки - период с високи водни количества и чести колебания от началото на февруари до края на юни и период с ниски през лятото. При обилни валежи, водите на Врана излизат от коритото ѝ, макар и рядко. Един от най-големите язовири в България се намира на територията на областта - "Ястребино". Най-големия язовир в общината е язовир "Съединение". Карстовите извори в Търговищко имат малък дебит. Те са пряко свързани с карбонатните скали. Водосборния басейн им е ограничен. Използват се за водоснабдяване на селищата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във