Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Липсата на кадри и инфраструктура спъва австрийските фирми у нас

Австрийските фирми, които имат бизнес у нас, страдат от недостиг на персонал и биха искали по-предвидима и сигурна бизнес среда, по-малко бюрокрация и по-добра инфраструктура. Заедно с това инвеститорите са доволни от много от параметрите на икономическата среда и голяма част от тях дори планират да разширяват  дейността си. В различна степен те планират и увеличения на заплатите. При външнотърговските отношения между двете страни се наблюдава ежегоден ръст при австрийския износ на стоки към България и на българския износ на услуги към Австрия. Очаква се статистиката за 2018 г. да покаже излишък по търговската сметка в полза на България.

Представители на австрийските фирми у нас са обсъдили през седмицата с президента Румен Радев трудностите, които компаниите срещат при  работата си и възможностите за подобряване на бизнес климата в България и повишаване на конкурентоспособността. Срещата е част от разговорите на държавния глава с представители на чуждестранни фирми от държави, които са на челни места по инвестиции в България. Австрия заема второ място в техния списък  след Холандия,  с общ обем на инвестициите 5.7 млрд. евро, или 11.7 на сто от преките чуждестранни инвестиции у нас.

Австрийското търговско представителство в България  представили проучване сред 96 фирми с клонове у нас. Според анализа борбата с корупцията и престъпността, правната сигурност, върховенството на закона и намаляването на бюрокрацията са регулаторните области, в които според чуждестранните партньори са необходими подобрения и биха направили страната ни по-атрактивна дестинация. Представителите на австрийския бизнес са наблегнали и на необходимостта от по-сериозна практическа насоченост на образованието у нас и са изразили опасения, че в краткосрочен план в България ще има остър недостиг на работна ръка.

Президентът е отбелязал, че липсата на работна ръка може да се преодолее с конкурентни условия и по-високото заплащане на труда.

Като част от тези мерки може да се разглежда и Националният план за действие по заетостта през 2019 г., който Министерският съвет прие през седмицата (на 16 януари). В него се предвижда над 16 500 безработни да започнат работа по програми и мерки, а над 11 400 души да бъдат включени в обучения, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Тези мерки ще обхванат 820 души, или със 7.7% повече в сравнение с миналата година. Предвидени са средства за курсове по ключови компетентности на 1000 заети лица в малки и микропредприятия. Финансирането на всички тези дейности ще бъде в рамките на утвърдените средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда - общо 73 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във