Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Линията на бедността през 2015-а ще е 286 лева

Новата линия на бедност за България през 2015 година ще бъде 286 лева или с 14% по-висока в сравнение с тази година. Тя беше определена на днешното правителствено заседание. Линията на бедност се изчислява въз основа на данни от изследването на Националният статистически институт на бюджетите на домакинствата в България, за да се гарантира задоволяване на минималните жизнени потребности. 

Всички пострадали от наводненията в Северозападна България, които се нуждаят от такъв вид гориво, ще получат безплатно дърва за огрев. За жителите на общините Мизия, Бяла Слатина, Берковица и Георги Дамяново ще бъдат дарени 1 500 кубика дърва. За организацията на отчетност и контрол при снабдяването с дърва ще отговарят министърът на земеделието и храните, както и кметовете на съответните общини.

На днешното си заседание министрите одобриха и промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, свързани с въвеждането от 1 януари 2015 година на електронния болничен лист. Според новите текстове при преценката на правото и определянето на размера на паричните обезщетения и помощи се вземат предвид данните, приети в електронния регистър на болничните листове. За осигурителите и самоосигуряващите се лица отпада задължението да проверяват дали представените им болнични листове отговарят на нормативните изисквания – това ще се прави по служебен път. 

С друго свое решение кабинетът реши България да опрости близо 84% от дълга на Афганистан, натрупан през 70-те и 80-те години и разсрочи останалото за 10 години. Дългът е в общ размер на 50.6 млн. долара. Причината България да се откаже от по-голямата част от вземането си е това, че през 2010 г. Афганистан получава статут на "силно задлъжняла и бедна страна". Същата по размер редукция са предоставили и кредиторите от Парижкия клуб.Опростената сума ще бъде трансформирана в официална помощ за развитие, която ще се ползва за селското стопанство, инфраструктурата, здравеопазването и образованието на Афганистан. Предоставянето на официална помощ за развитие е ангажимент на България като член на ЕС. Останалите 8.2 млн. долара ще бъдат изплатени на 20 полугодишни вноски за 10-годишен период.

Facebook logo
Бъдете с нас и във