Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ликвидационна комисия ще закрие Комисията по хазарта

Правителството прие на днешното си заседание постановление за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Държавната комисия по хазарта. С него се изпълнява задължението на Министерския съвет, съгласно последното изменение на Закона за хазарта, а именно - създаването на ликвидационна комисия и определяне на нейните функции.

Предвижда се председател на ликвидационната комисия да бъде главният секретар на Министерството на финансите, а поименният състав на ликвидационната комисия да се определи със заповед на министъра на финансите. Уреждат се функциите на комисията за тримесечния срок на работа, както и основните функции на нейния председател.

С щатните бройки, включени в общата численост на персонала на закритата ДКХ, се извършват компенсирани промени в числеността на Министерството на финансите и НАП - повишава се експертният капацитет на Министерството с 18 допълнителни щатни бройки, а в НАП ще има 34 допълнителни щатни бройки.

Необходимите разходи по ликвидацията, включително за възнагражденията и обезщетенията по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, ще се изплащат чрез бюджета на Националната агенция за приходите за сметка на средствата по утвърдения бюджет на Държавната комисия по хазарта за 2020 г., въз основа на одобрени от председателя на ликвидационната комисия документи.

На 23 юли Парламентът реши Държавната комисия по хазарта да бъде закрита с окончателно приетите промени в Закона за хазарта. Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на закритата Държавна комисия по хазарта, преминават към Националната агенция за приходите. Предоставените до влизането в сила на промените  недвижими имоти на Държавната комисия по хазарта също преминават към управление на НАП. 

Депутатите отхвърлиха предложенията на Валери Симеонов хазартът да се организира само в петзвездните хотели, курортните комплекси и на 20 км от границата. 

Народните представители завишиха изискванията за изцяло внесен капитал, който скача на 3 милиона лева за казината и 1 милион лева за игрална зала. Въвежда се и нова еднократна такса за казина и игрални зали от по 2 и 1 милион лева, ако лицензът е десетгодишен.

Управляващите се отказаха от идеята контролът в сектора да бъде прехвърлен от Държавната комисия по хазарта на новосъздадена агенция на подчинение към МС, като решиха той да премине изцяло в ръцете на НАП.

Facebook logo
Бъдете с нас и във