Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЛИДЕРИТЕ РАЗМЕНИХА МЕСТАТА СИ

Общият премиен приход за изминалата 2004 г. в общозастрахователните дружества възлиза на 733 209 хил. лв, което представлява ръст от 23.93% спрямо 2003 година. В животозастраховането е постигнат премиен приход в размер на 101 082 хил. лв., което е с 35.15% повече от 2003 година. Дружествата за доброволно здравно осигуряване са постигнали 11 612 хил. лв. приход, което означава, че темпът на растеж спрямо предходната година е 81.30 процента. Данните за застрахователния и здравноосигурителния пазар за 2004 г. обобщи Комисията за финансов надзор. Според информацията на надзорната институция за 2004 г. лидерското място в застраховането заема ДЗИ АД, постигнало най-много премийни приходи в общото застраховане и в животозастраховането. През изминалата 2004 г. ДЗИ- Общо застрахованеАД е реализирало 124.5 млн. лв. премиен приход и 17% пазарен дял. Второто място по постигнат премиен приход е за ЗПАД Алианц България със 112 млн. лв. и 15. 25% пазарен дял. На трето място е ЗПАД Булстрад със 105.3 млн. лв. премиен приход и 14,4% дял.Според обобщените резултати на КФН ДЗИ- Животозастраховане АД е реализирало съответно 28.5 млн. лв. премиен приход. Следват го ЗАД Алианц България АД с 27.8 млн. лв. премиен приход и ЗК Орел- Живот АД със 11.3 млн. лв. премиен приход.

Facebook logo
Бъдете с нас и във