Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Лицензът за АЕЦ "Белене" е валиден, увери Теменужка Петкова

В стратегията за развитие на ядрената енергетика не е посочено къде ще е новата ядрена мощност. Мястото не е посочено и в старата стратегия. Това заяви енергийният министър Теменужка Петков по време на парламентарния контрол. Социалистът Васил Антонов попита Петкова дали в Агенцията за ядрено регулиране са подадени всички необходими документи за лицензиране на проекта.

Тя подчерта, че стриктно се спазва решението на българския парламент. Разработена е процедура за избор на стратегически инвеститор. Процедурата е одобрена от Министерския съвет и депутатите са запознати с нея. Информационният меморандум е връчен на кандидатите. А според становище на АЯР лицензът на проекта остава в сила.

"Именно в изпълнение на решението на Народното събрание НЕК проведе кореспонденция с Агенцията за ядрено регулиране, отправи запитване до АЯР, в резултат на което получи писмен отговор от 6 декември 2018 г. Тук става въпрос именно за процеса по приключване на процедурата по лицензиране на проекта. АЯР счита, че актовете, издадени във връзка с лицензионния процес и влезли в сила, запазват действието си. Титулярът НЕК може да черпи права от тях. Такива са издадените от АЯР и влезли в сила актове - заповед за одобряване на избраната площадка и разрешението за проектиране. АЯР счита, че при практическото подновяване на действието относно реализирането на проекта процесът на лицензиране би следвало да продължи", каза още Теменужка Петкова.

Тя уточни, че АЯР коментира не разрешението за строеж, а за проектиране. "Има огромна разлика. Що се отнася до енергийната стратегия на България, вие също добре знаете, че такъв документ няма как да съдържат конкретика", изтъкна министърът.

Както "Банкеръ" писа, през юни Европейската комисия потвърди, че бъдещото изграждане на АЕЦ “Белене” се нуждае от нов лиценз, какъвто българската страна дори не е поискала. Европейската комисия не смята площадката на АЕЦ “Белене” за лицензирана.

ЕК посочва, че поканата за заявяване на интерес, не може да се разбира като средство за подбор на икономически оператор, който сам би извършил строителните работи или предоставил услугите или доставките, свързани с изграждането на АЕЦ „Белене“. Причината е, че това би могло да представлява заобикаляне на директивите на ЕС относно обществените поръчки.

Тогава Теменужка Петкова заяви, че страната ни няма задължението да уведомява ЕК, защото процедурата е само едно намерение и не се знае как ще приключи- успешно или не. Ангажимент да уведоми ЕК имал инвеститорът, както е направила НЕК през 2007 г. и е получено одобрение за проекта, който след това е спрян през 2012 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във