Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Лято 2020 сви продажбите и приходите на пивоварите

Пивоварните компании обичат летните месеци - хората почиват, прекарват много време навън и с приятели, което означава в повечето случаи и да се почерпят в заведение или в парка с кенче бира. Това е активният период, в който фабриките работят активно и съответно акумулират основната част от приходите си за годината. 

Лято 2020 обаче се оказа много по-различно. Ковид пандемията ни ограничи в голяма степен и сви контактите между хората, те бяха ограничени и в развлеченията. Намаляха покупките в магазините, ресторантите не работеха. Пивоварите не работеха с пълен капацитет. А това се отрази и върху продажбите и приходите.

"Ломско пиво" АД е една от по-малките компании в бранша с изцяло български собственици. И е единствената, която търгува своите акции на "Българска фондова борса" АД.     

Производството на пивна мъст към края на септември е 6 392 448 литра охладена пивна мъст.  А за деветте месеца от нея е произведено 5 577 135 литра пиво.

Към края на септември "Ломско пиво” АД показва нетни приходи от продажби на стойност 3.91 млн. лв., които са намалели с 21.68% спрямо същия период на 2019 година. Паричните постъпления от реализация на продукция са основната причина за този спад. Тези продажби са намалели с 22.05 процента.

Общо разходите за дейността на дружеството от началото на годината са в размер на 4.25 млн. лв., като също са намалели -  с 22.36%, в сравнение със същия период на 2019 година.

"Ломско пиво" АД завършва деветте месца със загуба, която при това расте - до 300 хил. лв., при 139 хил. лв. година по-рано. 

Средносрочната стратегия за развитие на дружеството предвижда разширяване на дистрибуторската мрежа в страната и достигане до 2% пазарен дял в продажбите на пиво в София. Мениджърите залагат в плана и разширяване на стратегическите партньорства, инвестиции в производствения капацитет и по-нататъшно подобряване на качеството на предлаганата продукция, както и активен маркетинг, реклама и други.

Тъй като към момента ситуацията е все още в процес на развитие, като се отчита нарастване на заразените с COVID-19 в България, и предвид трудността за предвиждане на подобни събития, дружеството ще се старае да прилага предварително одобрен план за действие при промяна  на форсмажорните обстоятелства.

"Би Джи Ай Проджектс" ООД е най-големият акционер с дял от 49.96% от капитала. "БГ Томи" ЕООД чрез съдия – изпълнител Петя Александрова Тодорова притежава 13.21%, а Дорета Димитрова Симеонова - 5.28%, от книжата с право на глас. Останалите акции са собственост на по-малки индивидуални инвеститори и фирми.

 

Обрато изкупуване на акции

През юли, август, септември и октомври 2020 г. "Ломско пиво" АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции. Общият брой на притежаваните от фирмата собствени акции към края на октомври е 35 115 дяла, които са събрани  при средна цена от 0.742 лева за една акция.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във