Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Летният сезон е протекъл значително по-добре от очакваното

Летният туристически сезон протекъл значително по-благоприятно спрямо първоначалните очаквания. Това се посочва в сравнителен анализ на сезоните през 2021 година и 2020 година, като е включена и прогноза летния сезон през 2022 година. Данните са изготвени от Министерство на туризма.

Обща характеристика

Общият брой на туристите в места за настаняване е близо 3,7 млн. по неокончателни данни от Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) за периода май – август 2021 г. От тях над 2,3 млн. са българи, а чуждестранните туристи са близо 1,4 млн. Постигнатите резултати са несъпоставимо по-високи спрямо летен сезон 2020 г. За периода от май до 22 август 2021 г. общият брой туристи нараства по най-скромни оценки с около 1,6 млн. или с над 70% спрямо същия период на 2020 г. Ръстът на българските туристи е с над 780 хил. или над 50%. Чуждестранните туристи се увеличават поне с 820 хил. или над 2 пъти.

Данни по пазари

В най-общ план за периода май – август 2021 г. малко под 60% от българските туристи са избрали почивка в област с излаз на море, а останалите малко над 40% са избрали друг вид туризъм. В началото на летния сезон значителен дял от българите са избрали СПА туризъм, но с напредването му този дял рязко спада за сметка на морския туризъм.

Туристопотокът от Румъния също се е възстановил напълно от пандемията. По неокончателни данни за периода от 1 май почти до края на август 2021 г. броят на румънските туристи в местата за настаняване вече е около 580 хил. и с ръст поне 2 пъти. 

За периода от май почти до края на август 2021 г. полските туристи са над 120 хил. и ръст над 90%. Въпреки това резултатите са значително по-ниски спрямо периода май – август 2019 г., когато само в местата за настаняване с 10 и повече легла са били над 246 хил. полски туристи. Немските туристи са над 105 хил. за периода от 1 май – почти до края на август 2021 г., като ръстът по най-скромни оценки е над 50%., но резултатите са много по-ниски спрямо същия период на 2019 г., когато в местата за настаняване с 10 и повече легла са пренощували 331 хил. немски туристи.

Пандемията влияе по необичаен начин върху туристопотока от Чехия. През зимния сезон сме отбелязали ръст на чешките туристи, а през летния сезон организираният туризъм с чартъри от Чехия се възстанови в приемливи рамки. За периода май почти до края на август 2021 г. броят на чешките туристи е над 79 хил., като ръстът спрямо същия период на 2020 г. е над 2 пъти. 

Възстановяването на туристопотока от Украйна протича с много бързи темпове. За периода 1 май почти до края на август 2021 г. украинските туристи са над 86 хил. и ръст над 2,5 пъти. За сравнение през периода май – август 2019 г. украинските туристи са били 108 хил., но са се отчитали само места за настаняване с 10 и повече легла.

Прогноза за летен сезон 2022

1. Към момента броя на планираните чартъри за летен сезон 2022 г. е малък, но това е нормално с оглед оставащите над 8 месеца до началото за започване на следващия летен сезон. Данни след октомври 2021 ще дадат възможност за по-пълна прогноза за предстоящия летен сезон 2022.
2. Очакванията за летен сезон 2022 са водещите пазари да се запазят без съществена промяна България, Румъния, Полша, Чехия, Украйна и др.
3. Основно предизвикателство е да се възстанови туристопотока от Великобритания и Русия, Израел и др.
4. Не се очаква равнищата от 2019 г. да бъдат достигнати преди 2024 г. особено при организирания туризъм от чужбина.
5. Важно е летен сезон 2022 г. да започне навреме. Настоящият летен сезон 2021 г. от някои пазари напр. Германия започна с голямо закъснение
6. Има очаквания с напредването на процеса на ваксинация да се отрази положително на туризма през 2022 г.
7. Има очаквания за добър летен сезон 2022 г. като цяло, предвид че се очаква постепенно стабилизиране на ситуацията с коронавируса успоредно с напредване на процеса на ваксинация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във