Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЛЕТЯЩИ ХОЛАНДЦИ РИТНАХА КАМБАНАТА НА МАСЛОДОБИВА

За разлика от Шекспировия Хамлет вицепремиерът Николай Василев без мъчителни терзания намери отговора на болния въпрос: Кое е по-изгодно - да развалиш една ялова сделка или да я запазиш, но наказвайки с яки санкции калпавия приватизатор? Според главния икономически стратег на кабинета Сакскобургготски, вторият вариант е по-малкото зло, тъй като вместо хазната да връща живи пари на неудачния купувач на държавна собственост, той ще трябва да плаща, при това солидно, за неизпълнението на договорните си ангажименти. На теория тезата на Николай Василев звучи повече от логично. Бедата е, че на практика е съмнително приложима. Нагледно доказателство е злополучната бургаска Камбана, чийто конвейери навремето бълваха любимите на българските домакини бутилки с олио Слънце, а сега ни олио, ни работа.Приватизационната одисея на това водещо в отрасъла предприятие, специализирано в производството на растителни, хранителни, технически и хидрогенни масла, маслопродукти, сапуни, прахообразни перилни средства и шротове, започва на 28 май 1997 година. Тогава с подписа на някогашния син изпълнителен директор на АП и сегашен шеф в консултантската компания Райфайзен инвестмънт - България - Александър Съботинов, 68% от капитала на Камбана стават собственост на регистрираното в Ротердам частно дружество с ограничена отговорност Хелиан Комодитис, представлявано от Питър ван де Линде. За мажоритарния пакет на бургаската маслобойна холандците трябваше да броят 5.5 млн. щ. долара (по 43.28 щ. долара за акция) - 3.8 млн. от които в брой, а останалите 1.7 млн. чрез държавни облигации, деноминирани в щатски долари (валутни облигации по ЗУНК). Неизвестно защо обаче и до ден днешен чуждестранният купувач не е издължил 25%, или 1.375 млн. щ. долара, от цената на сделката. Въпреки че от АП съвсем услужливо, още през лятото на далечната вече 1997 г., са му джиросали целите 68% от акциите на Камбана при реално платени само 51 процента. Но Хелиан Комодитис не бърза да се прави на изрядна. Тя не изпълнява и другите си два важни ангажимента, записани в договора за покупко-продажба. Според него до 2001 г. новият собственик е трябвало да инвестира в бургаския завод шеметната сума от... 23 млн. щ. долара и да увеличи работните места там от 530 на 620. Както нарастването на щата, така и паричните вложения са точно разпределени по години - за 1998 г. 2 млн. щ. долара, за 1999-а 6.5 млн. щ. долара, за 2000 г. 8 млн. щ. долара и за 2001 г. още 6.5 млн. щ долара. За първата година - 1998-а, от Хелиан Комодитис изобщо не си дават труда да изпратят отчета си в АП. Затова са им начислени неустойки - 1 млн. щ. долара за неизпълнение на инвестиционната програма и 1 956 853 лв. за провала на плана за трудова заетост. Доброволно плащане на санкциите естествено няма, но едва през 2001 г. агенцията предприема действия за събирането им по съдебен път - заведено е дело N734 пред 6-и състав на Софийския градски съд (СГС).Издънка на договорните ангажименти става и през 1999 година. АП отново начислява неустойки - 3.250 млн. щ. долара заради ненаправените инвестиции и още 332 181 лв. за неразкритите, но обещани на хартия работни места. И тези пари не са преведени доброволно и затова, пак през 2001 г., ръководената тогава от Левон Хампарцумян агенция завежда второ дело - N651 пред 3-и състав на СГС.Паричните санкции за холандските собственици на Камбана набъбват чувствително, защото и за 2000 г. те не представят на експертите от АП в определения краен срок - 30 април 2001 г., задължителния си отчетен доклад, подплатен с необходимите документи. По тази причина на 15 юни 2001 г. изпълнителният съвет на агенцията взема две решения. С първото на неизправния купувач са начислени още неустойки в размер на 4 млн. щ. долара за неизпълнение на инвестиционната му програма за 2000 г. и 2 656 080 лв. за поредния провал на плана за трудова заетост. Второто решение пък гласи:Да бъде изпратено предизвестие на купувача за разваляне на договора за приватизационна продажба на 68% от акциите на Камбана ЕАД - Бургас, като в същото време му бъде даден срок за изпълнение на задълженията.Какъвто и срок да е бил даден на Хелиан Комодитис, той явно не е спазен, тъй като през миналата година АП е принудена да заведе трето дело - N1293 пред VI-1 състав на СГС, срещу въпросния купувач, който е подминал продавача като малка гара и без да се съобразява с поетите към него ангажименти.Докога ще се размотават из залите на Темида трите делаобразувани по исковете на агенцията на обща стойност 8 250 000 щ. долара и 4 945 114 лв. - един Господ знае. Но сигурно и той не би могъл да каже защо едва на 15 юни 2001 г. шефовете на АП са се сетили да развалят сделката за продажбата на бургаската Камбана, и то при положение, че три месеца преди това - на 15 март 2001 г., Бургаският окръжен съд е уважил молбата на SG ЕКСПРЕСБАНКна която приватизираната маслобойна дължи 6 млн. лв., и е открил производство за обявяването й в несъстоятелност. В АП може би не са били наясно с този факт, щом са взели решение да развалят сделката и да върнат държавния статут на злощастното предприятие точно в този най-подходящ момент - тъкмо когато то е поело към фалита. Все пак нещо е просветнало под шапките на новите шефове на агенцията, чието кормило от септември миналата година пое екипът на Апостол Апостолов. Това показва подписаното от него официално писмо, изпратено на 16 октомври 2001 г. до временната синдичка на Камбана - Дора Гарелова. Изпълнителният съвет на приватизационното ведомство я е уведомил, че: Към настоящия момент АП няма да предприема действия по разваляне на приватизационния договор, тъй като е завела търговски дела пред СГС срещу Хелиан Комодитис и по съдебен ред ще търси дължимите от купувача неустойки за неизпълнение на инвестиционната програма и програмата за трудова заетост. Решението на агенцията да се откаже - на този етап, от разваляне на договора е продиктувано от реалната опасност крутата мярка да запрати съдебните дела в задънена улица, а събираемостта на неустойките да се окаже кауза пердута. Това, смятат експертите на Апостол Апостолов, ще ощети както кредиторите на бургаския завод, сред които е и самата агенция, така и работещите в маслобойната.Подобна приватизационна магия, каквато е сделката Камбана, може да вземе акъла и на Хари Потър. Въпреки че рецептата й е обидно проста - купуваш предприятие, без да платиш цялата сума за него, после цели четири години си триеш задните части с договора за продажбаправиш си пълно непуко за налаганите парични санкции, докарваш придобивката си до банкрут, а ако накрая държавата все пак реши да си я вземе обратно, трябва да ти брои над 4 млн. щ. долара. Това е положението, което явно е възможно само в България. На 3 юни тази година Бургаският окръжен съд най-сетне одобри оздравителния план на Камбана, който ще бъде обсъден на общото събрание на нейните кредитори, насрочено за 28 юли. Интересното е, че след SG ЕКСПРЕСБАНК на второ място в техния списък е Хелиан Грейн АД, дъщерна фирма на холандския собственик на маслобойната Хелиан Комодитис. Хелиан Грейн - от 17 март 1999 г., е новото име на регистрираното през 1997 г. в Софийския градски съд Тръстконсулт АД. В директорския му борд фигурира името на представляващия холандската фирма Хелиан Комодитис - Питър ван де Линде. Изпълнителен директор на българското дружество е бившият банкер от БИОХИМ Живко Русев Вълчев, който е обвиняем по скандалното дело на банката от 1994 г. (по време на управлението на Борис Митев), свързано с опита за тайната й приватизиция. Другият бивш служител на банката и обвиняем по същото дело - Илиян Апостолов Шаматанов, заедно с Живко Вълчев и Питър ван де Линде пък са записани в управителните органи на злополучната бургаска Камбана веднага след нейната приватизация.Тандемът Живко Вълчев - Питър ван де Линде се среща в доста други дружества с чисто българска регистрация. Първото от тях - Х.А. Агро рисорис ООД, е вписано в търговския регистър на СГС през 1996 година. Основният му предмет на дейност е производството и търговията със селскостопанска продукция. Негови собственици са Хелиан Комодитис - Ротердам, Пиргос груп ООД и Реми брокърс ООД. Управляващи Х.А. Агро рисорис са Живко Вълчев, Питър Ван де линде и Мартинус Корнелис Квакелстайн. Адресът на дружеството е на ул. Страцин 5 в столичния квартал Лозенец. На същия адрес е регистрирано и учреденото през 1998 г. Хелиан България ЕООД (чийто собственик е Хелиан Индустриал Инвестмънс, Б.В., част от вездесъщото ротердамско Хелиан Комодитис), както и споменатото вече Хелиан Грейн АД.Бедата ече всички тези дружества, освен свързани по между си и с бургаската Камбана, се навързват и до друго зле приватизирано държавно предприятие - Прима-М - Полски Тръмбеш, производител на растителни, хранителни и хидрогенни масла, маслопродукти и шротове. На 17 декември 1998 г., година и половина след приватизацията на Камбана, 70% от капитала на Прима-М стават собственост на бургаската маслобойна и съответно косвено на нейния притежател - Хелиан Комодитис, Ротердам.Забележително е, че сделката се сключва, при положение че през същата тази 1998 г. Хелиан Комодитис не е изпълнила ангажиментите си по приватизационния договор за Камбана, заради което, както бе посочено, дружеството е санкционирано с 1 млн. щ. долара и 1 956 852 лева.Тази дребна подробност обаче явно ни най-малко не смущава АП да продаде и Прима - М на практика на същите летящи холандци. Купувачът, представляван от изпълнителния директор на Камбана - споменатия вече Илиян Шаматанов, получава мажоритарния пакет от акциите на предприятието в Полски Тръмбеш срещу сумата от 3 315 630 щ. долара (при цена на една акция 63.169 щ. долара). Новият собственик се задължава в срок от три години да инвестира 13.7 млн. щ. долара. Само че в този случай вложения няма. Защото около сделката Прима-М има прелюбопитни моменти, засечени от експертите, изготвилидоклада Ламбовски на парламентарната подкомисия за следприватизационен контрол. Както поясниха пред в. БАНКЕРЪ представители на подкомисията, при проверката на сделката, подписана на 17 декември 1998 г., станало ясно, че акциите на Прима-М са джиросани на купувача Камбана чак на 2 юни 2000 година. Когато били сключени и два анекса към основния договор за покупко-продажба. С тези допълнителни споразумения била намалена цената на сделката, защото, влизайки във владение на Прима-М, новите собственици установили сериозни липси. Тъй като в АП пък липсвали първични счетоводни документи за работата на Прима-М до 2001 г., експертите от подкомисията на Ламбовски не могли да разберат нито какви са били липсите в предприятието в Полски Тръмбеш, нито с колко е свалена цената му. Във всеки случай, явно верни на традицията си, новите му притежатели - от Хелиан Комодитис (както и в случая с бургаската маслобойна) не са изпълнявали задълженията си по договора за Прима-М. Затова АП им начислила неустойки в размер на 950 000 щ. долара и 1 152 396 лева. И в този случай холандците не са хукнали да превеждат парите. Така че агенцията, волю-неволю, пак потърсила помощта на Темида. В Софийския градски съд от 18 октомври миналата година отлежава поредната искова молба срещу холандските инвеститори. А кой и защо им позволи да съсипват маслодобивния бранш у нас - този въпрос би трябвало да заинтересува хората на главния прокурор Никола Филчев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във