Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЛЕКАРИ ИСКАТ 4.7 МЛН. ЛЕВА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

Четири лекарски РМД-та поискаха Столичната община и Столичната общинска агенция за приватизация (СОАП) да им изплатят 4.7 млн. лв. обезщетение за пропуснати ползи и печалби. Дружествата са претърпели тези загуби заради забавянето на процедурата за продажбата на лечебни заведения, към които са проявили интерес. Претенциите им бяха предявени предишния на 1 февруари с две писма, заведени под N0191 в Столичната община и под N2600-281 в СОАП. Ако не получат исканата сума в седемдневен срок (т.е. до 8 февруари), лекарските дружества възнамеряват да потърсят правата си по съдебен ред, пише във внесените от тях жалби.Четирите РМД-та са специално създадени за приватизацията на поликлиниките, в които работят учредителите им. Стоматологичен център Младост ООД е кандидатствало за закупуването на общинска фирма Стоматологичен център 27 ЕООД (бившата 27-а стоматологична поликлиника). Оборище-полидент ООД е заявило намерение за приватизация на Стоматологичен център 17 ЕООД (бившата 17-а стоматологична поликлиника). Юго-парк-дент ООД е искало да стане собственик на Стоматологичен център 29 ЕООД (бившата 29-а стоматологична поликлиника). А Биосана-3 ООД се е надявало да вземе ДКЦ-3 ЕООД (бившата Трета поликлиника). В крайна сметка четиримата кандидат-купувачи са получили мълчалив отказ. Цяла година Столичният общински съвет, който е собственик на поликлиниките, не е открил процедура за тези сделки. Въпросът не е толкова в забавянето, а че заради него четирите дружества губят окончателно правата сиТе кандидатстваха за приватизация по преференциалния режим на Закона за лечебните заведения, който умира в края на този месец. Според него лекарските РМД-та можеха да закупят поликлиниките по пазарна оценка, но на разсрочено плащане без търг или конкурс, като запазят предмета им на дейност в продължение на десет години. Продавачът пък бе длъжен да открие процедурата за приватизация в момента, когато получи заявлението на кандидатите. Ако РМД-то отговаря на законовите условия, то е без никаква конкуренция пред други, дори по-заможни мераклии и няма как да не стане собственик. Този ред бе възприет не като обикновена сделка за покупко-продажба, а като част от здравната реформа.Новият проектозакон за приватизацията обаче, който в момента се гласува на второ четене в пленарната зала, заличава тотално тази възможност. Според внесения между първо и второ четене текст този закон не се прилага за приватизацията на лечебните заведения, както и на нежилищните имоти, в които са разположени лечебни заведения с държавно и общинско участие. Така, след като нормативният документ влезе в сила, здравната приватизация спира изцяло, защото няма да има механизъм, по който поликлиниките и болниците могат да се продават. В предизвикания законов вакуум съответно изпадат и четирите жалващи се дружества. Д-р Лилия Радева, заместник-кмет по здравеопазването на София, научи за внесения в общината иск от в. БАНКЕРЪ. Това звучи много несериозно - коментира тя. - Те работят в сграда, която не е тяхна, ползват обзавеждане и медицинска апаратура, която не са техни - за какви пропуснати ползи тогава претендират? Сумата, с която са ощетени, неуспелите кандидат-купувачи са изчислили според сключените си договори с фирми за финансиране на сделката и за ремонт и модернизация на лечебните заведения след това. Тези договори обаче са изтекли на 31 декември 2001 г., обясни пред БАНКЕРЪ Момчил Добрев, управител на ДМ Добрев Консултинг Хауз, който е юридически пълномощник на четирите РМД-та. Следващата седмица Добрев възнамерява да заведе делата в съда. Пак заради мълчанието на общинската администрация в продължение на цяла година кандидатстващите за стоматологичните центрове дружества сега няма какво да купятЗа да тръгне здравната реформа, със заповеди на здравния министър от декември 1999 г., поликлиниките бяха преобразувани в еднолични търговски дружества, 100% общинска собственост. Само че едва през декември 2000 г. местният парламент прие наредбата за реда, по който те ще се приватизират. Според справка на общината, през 99-а тя има 77 лечебни заведения. При трансформирането им в търговски фирми в капитала им влязоха и сградите, но се оказа, че това противоречи на закона, защото имотите са публична общинска собственост. И започна друга епопея - с решения на свои сесии Столичният общински съвет трябваше да извади недвижимостите от капитала на новите фирми и да узакони намаляването му с техните нови съдебни регистрации. Обявите в Държавен вестник за промените заеха не само 2000 г., но и цялата минала година! След това пак с решения на общинските съветници започна обратният процес - новите сгради, вече като частна общинска собственост, следваше да бъдат вкарани в капитала на поликлиниките.Заради тези проблеми със собствеността много трудно бе да се изготвят правните анализи - коментира пред БАНКЕРЪ спънатата общинска здравна приватизация директорът на СОАП Иван Димитров. - Защо да възлагаме правни анализи на тези дружества, след като вътре в тях няма сграден фонд? Предложения за приватизация идват, но ние нямаме предмет на предложенията. При така направено заявление ние можем да продадем на лекарите само апаратурата в поликлиниките, но не и сградите, а те искат тях. Затова трябваше да изчакаме тези фирми да придобият някакъв актив.Според общински експерти, до края на миналата година е приключило връщането на имотите за 70% от подопечните лечебни заведения. Центровете, за чиято забавена приватизация се жалват четирите РМД-та, са в останалите случаи.До края на 2001 г. в СОАП са внесени 94 предложения за покупка на лечебни заведения, като 37 са за цели търговски дружества. Около една трета от тях се дублират (кандидатстват по две РМД-та), така че в действителност исканията са за около 20 сгради на поликлиники, съобщи Димитров. Агенцията е възложила 15 правни анализа, дала е пет отказа. Но след влизането в сила на новия приватизационен закон всички ще са прецакани. Доколкото е имало желание и готовност на работещите в ДКЦ-тата и другите обекти да ги закупят, ние сме направили това, което се изисква от нас като администрация - да подготвим документите - заяви още шефът на СОАП. - Винаги сме искали да приватизираме колкото се може по-бързо, но няма особена енергия в лекарите за приватизация - може би защото имат изгодни наеми. Четирима от кандидат-купувачите обаче, които са показали енергия за приватизация, така или иначе са спрени.Лекарите не са виновниче са загубили правата си заради това, че общината не е свършила работата си, коментират юристи. Становището на някои експерти е, че нерешаването на въпроса със собствеността на поликлиниките в София има по-дълбока причина. Според тях приватизационните процедури съзнателно са били блокирани две години заради намерението на столичната управа да създаде свой общински здравен холдинг. Идеята се дискутирала отдавна, но кметът Стефан Софиянски официално я обяви миналата есен. Вкарването на всички поликлиники под общата шапка на едно акционерно дружество ще позволи те да бъдат по-лесно разпродадени, след като се размрази режимът. При това без да се знае кой точно е станал собственик на отделната лечебница. Казват, че Софиянски имал такъв опит от приватизацията на Общински аптеки.ЕПОПЕЯТАБиосана - 3 е първото докторско РМД в София. То е учредено още на 22 март 1999 г. от работници и служители на Трета поликлиника. На 26 април 1999 г. с писмо до Столичната община дружеството заявява желанието си да участва в приватизацията на остатъчния общински дял от лечебното заведение на ул. Искър 22. Юго-дент-парк внася писмо за намеренията си - да закупи общинския дял в 29-а стоматологична поликлиника, преди повече от една година. Писмото му под N26-00-19 до Столичния общински съвет и чрез него до СОАП е с дата 3 януари 2001 година. В удостоверението, което Агенцията за приватизация издава, датата на депозираното предложение е 12 януари. Малко по-късно - на 23 януари, СОАП праща писмо до управителката на РМД-то Лилия Стоянова какви документи ще трябва да представи до два месеца. Точно в този срок - на 21 март 2001 г., те са предадени. Липсва само един документ - данъчна служба Триадица отказва да издаде удостоверение за балансовата стойност на общинската фирма Стоматологичен център 29.Под N111-033 от 28 февруари 2001 г. е депозираното заявление от Стоматологичен център - Младост ООД за приватизация на Стоматологичен център 27. Зъболекарите искат четвъртия етаж на поликлиниката, сутерена, 74.63 кв. м от тяло А и 141.63 кв. м от тяло Д, изброява детайлно СОАП. Според разделителния протокол на общинските имоти, застроената площ на 27-ма стоматология е 552.64 кв. метра, при цена на квадратния метър от 112 лева.Оборище-полидент влиза в битката през март миналата година. С писмо N111-052 от 15 март 2001 г. дружеството обявява интереса си да придобие целия пети етаж - двата коридора в двата корпуса, на Стоматологичен център 17. На 11 май 2001 г. управителката му Лидия Димова внася в СОАП исканите документи. Агенцията признава, че територията се смята за обособена част и като такава по закон може да се продава.За всички кандидат-купувачи процедурата спира с тази размяна на писма и документи. РМД-тата получават мълчалив отказ. По закон срокът за него е шест месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във