Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Леенето на метали неизменно е сред трите най-рискови производства

Изготвен е проект на Наредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и метални сплави, съобщиха от Министерството на икономиката. Това се прави във връзка с необходимостта от осъвременяване на действащата към момента нормативна уредба съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Проектът е разгледан със социалните партньори и внесен за обсъждане и становище от Националния съвет по условия на труд.

Става въпрос за работните места, където се извършва леене на метали и метални сплави, с изключение на производството на първични метали и при производството на вторични метали, предназначени за валцуване, щамповане, изтегляне и други видове пластични деформации.

Към момента липсват и актуални приложими нормативни актове, регулиращи конкретната производствена дейност, което затруднява работодателите в предприятията, особено МСП, които са преобладаващата част, при организиране на дейността в областта на здравословни и безопасни условия на труд и съответно, контролните органи за прилагане и ефективно упражняване на контрол.

Очакваният резултат от приемането на проекта е издаване на единен подзаконов нормативен акт за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложим за всички предприятия, извършващи леене на метали, както и повишаване привлекателността на професията и мотивираността на млади хора да работят в тези производства.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във