Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЛАМПИТЕ НА ГРАФ ИГНАТИЕВО ПУКАТ ОТ ИНТРИГИ

Похвално е, че сдавайки властта, кабинетът Костов, събран на извънредното си и последно заседание в сряда, сколаса да отчете изпълнението на държавния бюджет за миналата година. Още по-похвално е, че на 10 юли ведомството на финансовия министър в оставка Муравей Радев пък ще се отчита за работата си през изминалите четири години. Защото може би поне тогава ще се хвърли светлина върху изпълнението на едно твърде интригуващо решение с номер 306, взето преди два месеца пак на извънредно, само че закрито заседание на Министерския съвет. Както научи в. БАНКЕРЪ, на 7 май 2001 г. с правителствена благословия са одобрени допълнителни капиталови разходи в държавата в размер на 330 млн. лева. Запознати с кабинетната кухня твърдят, че в тази солидна сума влиза и левовата равностойност на 4.5 млн. щ. долара, предвидени за въвеждането на единен телефонен номер за спешно повикване на полиция, пожарна, Бърза помощ и прочие спасителни команди. Същите източници уточняват, че средствата били включени в

допълнителните капиталови харчове на хазната

по лично настояване на бившия министър без портфейл Александър Праматарски. Говори се, че лобирайки за определена фирма, той на всичкото отгоре се борел тя да получи поръчката без конкурс. Може би са инсинуации, но иначе в засекретеното 306-то решение на кабинета Костов ясно е записано, че 4.3 млн. от въпросните 330 млн. лв. са предназначени за прословутата реконструкция на приемната зала за особено важни гости (т.нар. ВИП) на летище София, които щели да се изразходят до края на юли по договор без стойност с Транскомплект ЕАД. Смущаващото за несведущите понятие договор без стойност означава, че по отношение на цената контрактът с обявеното в приватизационна процедура ЕАД е отворен - ще рече парите, които то трябва да получи по тази държавна поръчка, не са твърдо заковани и ако се налага, могат да бъдат увеличени. Бедата е, че по подобен начин стоят нещата и с една друга поръчка, предизвикала безпокойството на новите управляващи. Тя е свързана с модернизацията на военните летища край Пловдив, за които също се шумя в медиите. Интересното е, че доста преди

законспирирания юнски конкурс

(в. БАНКЕРЪ писа подробно за него в броя си от 30 юни тази година) за избор на фирма, която да преоборудва по натовски стандарти аеропортовете в Крумово и Граф Игнатиево, отбранителното министерство на Бойко Ноев е провело и друго състезание. И то съвсем явно. На 19 януари 2001 година.
В брой 6 на Държавен вестник е публикувано съобщението на силовото ведомство, че обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за реконструкция на пистата за излитане и кацане на летището в Граф Игнатиево, където през септември 2001 г. трябва да се проведе учението Кооператив кий 2001 с участието на военни формирования от страните - членки на алианса.
Според обявените условия кандидатите трябва да представят проект и да поемат изпълнението на строителните и монтажните работи. Изрично е посочено, че фирмите трябва да имат специализиран опит по предмета на поръчката. Не е пропуснато и изискването

инженеринговият проект

да бъде изпълнен според изискванията на възложителя, като се спазват действащите в България норми и стандарти, стандартите на НАТО и на Международната организация за гражданска авиация (ИКАО). Важно за последвалите събития е и условието вложените материали и изделия да са придружени със сертификати за произход и качество и да отговарят на БДС и (или) на ИСО. Крайният срок за изпълнението на поръчката е 30 юли 2001 година. Срокът за приемане на оферти бил до 12 ч. на 26 февруари. Пояснено е, че офертите ще се разглеждат, оценяват и класират от специално сформирана междуведомствена комисия, която ще си каже тежката дума на 28 февруари 2001 година.
На старта се явяват шест фирми: поделението на турската Макимсан Асфалт Тааххют Иншаат Санайи ве Тиджарет А.Ш. в Харманли, хасковският клон на скопското строително дружество Гранит, сдружението П.С.И. - С.В. с водещ партньор Пътстройинженеринг - Стара Загора, смесеното сдружение между Пътища АД - Пловдив, Пътстрой - 92 АД - София, Пътно строителство АД - Добрич, и Пътинженеринг ООД - Русе, консорциумът Пътни строежи 2001 ханиуел летищни системи - Пловдив, и небеизвестният Главболгарстрой. За председател на комисията, която трябва да оцени офертите на тези кандидати, е определена Грета Първанова, добре известна, но предимно в армейските среди, уволнявана и пак назначавана в отбранителното министерство

шефка на новата дирекция Правнонормативна дейност

В състава на комисията са включени още девет души: полк. Филип Господинов, заместник-директор на дирекция Държавни имоти, инвестиционна политика и приватизация към МО, колежката му Райна Радева, главен експерт в отдел Инвеситиционна политика, анализ и контрол, Цвета Каменова от Министерския съвет, Иван Бамбов от Министерството на транспорта и съобщенията, Йордан Калоянов от Министерството на финансите, подп. Красимир Кавков от Главния щаб на ВВС, инженер по пътно строителство, и Христо Иванов от служба Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване към ведомството на Бойко Ноев. Според информация, достигнала до в. БАНКЕРЪ, първоначално в комисията са фигурирали още двама

представители на Главния щаб на ВВС

- полковниците Дойчин Дойчинов и Костадин Стоянов, специалисти по навигационна техника и системи. Но час преди заседанието на комисията, проведено в 14 ч. на 28 февруари, те били извадени от състава й. Запознати твърдят, че това е станало по нареждане на самия министър Бойко Ноев, който заявил, че тъй като Главният щаб на ВВС не финансира проекта, нямало защо негови хора да раздават съвети. По този начин, твърдят опонентите на Ноев, той на практика ограничил компетентността на комисията, лишавайки я от специалисти, каквито трябва да има по целия предмет на поръчката, и така е нарушил изискването на Закона за обществените поръчки.
Двама от кандидатите отпадат още при отварянето на офертите. Едната е

турската фирма Макимсан Асфалт Тааххют Иншаат Санайи Ве Тиджарет А.Ш.

Режат я от участие, защото не е представила необходимите доказателства за търговската си репутация и е депозирала едно предложение с две ценови оферти, което нарушава условията на възложителя, отразени в тръжната документация. Зад борда се оказва и македонската фирма Гранит, която пък не представила копия от годишния си баланс и отчета за приходите и разходите, нито свидетелство за съдимост на управителя на клона в Хасково. Срокът в офертата на Гранит за изпълнение на поръчката също се разминавал с този от тръжните документи - 30 юли 2001 година. Между останалите четири (български) фирми комисията класира на първо място сдружението П.С.И. - С.В, в което водещ партньор е Пътстройинженеринг АД - Стара Загора. На второ място е поставена офертата на Главболгарстрой, а на трето - смесеното сдружение между Пътища АД - Пловдив, Пътстрой - 92 АД - София, Пътно строителство АД - Добрич, и Пътинженеринг ООД - Русе. На опашката се нарежда пловдивският консорциум Пътни строежи 2001 ханиуел летищни системи, въпреки че той имал най-добри технически възможности за изпълнение на поръчката. На пръв поглед класацията е обективна.

Старозагорският кандидат

е предложил най-ниска цена за модернизацията на летищната писта - общо 11.8 млн. лева. Главболгарстрой е оферирал 16.5 млн. лв., а двете смесени дружества са излезли със сходни предложения от по 17.1 млн. лева. Любопитното е обаче друго. От протокола за заседанието на комисията личи, че той всъщност не е подписан на 28 февруари 2001 г., въпреки че това е официалната му дата. Защото в него пише, че на 2 март т.г. към старозагорския Пътстройинженеринг е предявено искане да представи на комисията в срок до 17 ч. на 6 март подробна писмена обосновка на цената си. От протокола става ясно, че трима от членовете на журито - представителката на МС Цвета Каменова, на транспортно-съобщителното министерство Иван Бамбов и на Главния щаб на ВВС Красимир Кавков, са се усъмнили дали фирмата не върти дъмпингови номера. Пътстройинженеринг изпраща в посочения срок променената си оферта. В нея фирмата е завишила впечатляващо ниската цена за светлинната система на пистата от 1.7 млн. лв. на 2.4 млн. лева. А за да запази общата цена на целия проект от 11.8 млн. лв., е намалила количествата на материалите и цените в пътностроителната част. Това си е чиста подмяна на офертата, твърдят

конкурентите на Пътстройинженеринг

Според тях комисията си била затворила очите и за този, и за друг смущаващ факт - в противоречие със Закона за обществените поръчки старозагорци наели за свой подизпълнител... Главболгарстрой. Той нямал това право, тъй като е участвал в конкурса самостоятелно. Любопитно е освен това, че Пътстройинженеринг първоначално изобщо не е посочила в офертата си кой ще е производителят на светлинната система и откъде ще я достави. Както бе споменато, в условията на обявения търг има изрично изискване всички вложени материали и продукти при изпълнението на проекта да са със сертификат за качество и произход. Дребният пропуск е поправен, след като старозагорската фирма заявява, че системата ще бъде произведена от авторитетната в бранша шведска компания АББ. Но конкурентите на Пътстройинженеринг твърдят, че всъщност тя нямала пари да закупи продукция от шведите. Вместо това старозагорци търсели

турски продукти, несертифицирани по стандартите на НАТО и ИКАО

Проблемът бил, че става въпрос за специални лампи и съоръжения, електроника и софтуер за командната централа, които да управляват светосистемата на пистата на военното летище в Граф Игнатиево. А там наесен ще кацат тежки самолети, участващи в натовското учение.
Представители на фирмите, загубили състезанието за реконструкцията на летищната писта, заявиха пред в. БАНКЕРЪ, че до миналата седмица Пътстройинженеринг бил свършил, и то некачествено едва две трети от работата, защото нямал възможности да изпълни в краткия срок до 30 юли такава сериозна поръчка. Освен това цената от 11.8 млн. лв. набъбнала на... 23 млн. лв., които отбранителното министерство щедро било наляло в касата на Пътстройинженеринг. По-голямата беда е, че из самото силово ведомство се носят зловещи приказки. Говори се, че в старозагорската фирма имало бивши офицери, близки на члена на комисията Филип Господинов и на самия министър Ноев. Не било случайно, смятат зловидниците на Пътстройинженеринг, че в офертата й цената на проектирането от 3 млн. лв. била така шеметно висока. Предполага се, че тъй като се плаща за спешно проектиране, в тези 3 млн. лв. били включени и

комисионните благодарности за спечелената държавна поръчка

Къде са отишли те - само един Господ знае. Клюката разказва още, че пловдивският консорциум оспорил по съдебен път класацията на търга, но под натиск и заплахи оттеглил жалбата си, депозирана пред Върховния административен съд на 19 март тази година. Тези информации на ухо неволно препращат мисълта към писменото становище на тримата членове на междуведомствената комисия - Иван Бамбов, Цвета Каменова и Красимир Дамянов,

подписали с особено мнение

решението за възлагането на търга на Пътстройинженеринг. Те пишат:
В текстовата част на писмената обосновка на фирмата не са посочени бройки проектанти, срок за извършване на отделните проектно-проучвателни работи, използване на специализирана техника и софтуер за обработване на данните. В тази връзка посочената стойност от около 3 млн. лв. е неоправдано висока и съставлява 17.5% от общата стойност на офертата и 21.2% от цената на строително-монтажните работи. Това превишава приетите разходи (до 10%), още повече че срокът за предпроектните проучвания и проектирането е значително редуциран. По отношение на асфалтовите работи считаме, че необходимите количества асфалтобетон за реконструкция на съществуващата писта за излитане и кацане са занижени. По експертна оценка считаме, че трябва да са около три пъти по-големи за да се достигне проектната плътност на настилката. Предложената цена за изпълнение на светлинната система също считаме за занижена в сравнение с практиката на гражданските летища.
Бойко Ноев явно не е бил обезпокоен от това особено мнение на тричленката, подписано на 6 март тази година. Само три дни по-късно той издава заповед, с която одобрява направената от комисията класация. Е, ако пистата в Граф Игнатиево препъне натовските самолети, на военния министър в оставка вече ще му е все едно. Още повече че кадровата клюка го подрежда между кандидатите за български представител в щабквартирата на НАТО в Брюксел, какъвто бе преди да стане министър. Както се казва, мераците умират последни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във