Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КЗК ЗАЛОЖИ НА ГОЛЕМИТЕ ГЛОБИ

Петко Николов, председател на Комисията за защита на конкуренцията, пред в. БАНКЕРЪВ ЦИФРИКомисията за защита на конкуренцията (КЗК) е издала 230 решения през миналата година, от които 117 са били за нелоялна конкуренция, 49 - за предоставяне на държавни помощи, и 64 по казуса антитръст, включващ картелни споразумения, злоупотреба с господстващо положение и др. Само 21 от решенията на експертите са били обжалвани пред Върховния административен съд, изтъкна председателят на КЗК Петко Николов. Имуществените санкции, наложени от комисията през миналата година, са за общо 1.4 млн. лв., от които 253 хил. са за нелоялна конкуренция, 161 хил. лв. за злоупотреба с господстващо положение и 490 хил. лв. - за образуване на картели. Като по-сериозни нарушения на Закона за защита на конкуренцията Николов посочи споразумението на няколко застрахователни компании от края на 2003-а за фиксирани цени на застраховка Зелена карта, на хлебопроизводители от Ямбол за единна цена на хляба, както и злоупотребата с господстващо положение на Метро Кеш енд Кери и Софийска вода.Председателят на КЗК отбеляза и трите приоритета в дейността й през тази година - успешното затваряне на глава Конкуренция в преговорите за присъединяването ни към ЕС, прецизирането на решенията за държавните помощи и за картелните споразумения, както и синхронизирането на работата на комисията с останалите държавни служби и ведомства. Вече са подписани споразуменията за съвместна дейност с Комисията за регулиране на съобщенията, с Главна данъчна дирекция, Съюза на работодателите и Държавната комисия по енергетика и енергийни ресурси. До март експертите от КЗК ще представят и анализ на пазарите на зърно и на електро- и топлоенергия - кои са участниците, какви са пазарните им дялове, съществуват ли картелни споразумения между тях или пък някой от играчите злоупотребява с господстващото си положение. В развитите страни съществуват забрани за организирането на рекламни игри и особено на такива, които подвеждат потребителите или пък им обещават бързи и лесни печалби. Европейският законодател е сметнал, че така се измества основният принцип на пазарната икономика - свободният и разумен избор. В това отношение българското нормотворчество очевидно е далеч по-либерално (твърдение, с което Петко Николов категорично не би се съгласил). Затова и потребителят у нас периодично е атакуван с непочтени реклами, които му предлагат апартаменти, автомобили, печени прасенца, електроуреди... в много случаи струващи в пъти повече от стойността на рекламирания продукт. Некоректността в случая е, че производителите изместват предмета на конкуренцията.Все пак законодателството ни се е постарало да бъде що-годе конкретно, дефинирайки какво е заблуждаваща, подвеждаща и непочтена реклама. Член 34, ал. 6 от Закона за защита на конкуренцията забранява извършването на продажба, когато с нея се предлага или обещава нещо, чието получаване зависи от ... разиграване на парични или предметни награди на стойност, значително надвишаваща цената на продаваната стока или услуга. Колко тогава са нелоялните към потребителите компании в България, които по този начин искат да увеличат продажбите си? Г-н Николов, имате ли някакво обяснение на феномена рекламна игра?- Смятам, че всяка поява на една рекламна игра може да се нарече феномен, защото с нея не се цели задоволяването на интереса на потребителя по отношение на качеството на предлагания продукт, а печалбата. Рекламната игра по-скоро игнорира качеството на стоката и насочва вниманието към обещаната награда, която впоследствие ще бъде раздавана. Така че нашата комисия е амбицирана, ако въобще е възможно, да спре това нарушение на Закона за защита на конкуренцията. Даже и тогава, когато в играта е предвидена някаква алтернатива за участие в томболата, а не само с покупка на продукта, ние пак смятаме, че е нарушен чл.34, ал.6 от закона. Не може наличието на друга възможност да се приема за един вид смекчаващо вината обстоятелство, което би обусловило по-ниска по размер санкция. Категорично заявявам, че ще глобяваме всички онези големи фирми, използващи този начин да увеличат оборотите си. Казвам големи, защото подобни томболи могат да си позволят само мощни компании в ущърб на по-малките, които не са в състояние да предложат скъпи награди. Разсъждавайки в тази посока, излиза, че в губеща позиция са само онези, които не разиграват томбола и спазват закона?- Точно така. Затова в комисията сме убедени, че тези прояви увреждат отношенията между конкурентите на пазара. Някои казват: да, но е интересно за потребителя, тъй като му се предоставя възможност да спечели нещо. Само че има законови изисквания, които щом бъдат нарушени, ние трябва да накажем съответния участник на пазара. Работейки по редица такива преписки, установихме, че в периода на играта производителят увеличава продажбите си и си осигурява доста солидна печалба.Не смятате ли, че в нея фирмата нарушителка е калкулирала и евентуалната глоба? В този смисъл предвидените в закона санкции, стигащи до половин милион лева, не са ли слабоефективни?- Променихме изцяло политиката си на санкциониране. Докато предишният екип на комисията е предпочитал да налага най-ниските предвидени глоби, за да избегне делата, ние наказваме с максималния им размер. Затова всичките ни решения сега се обжалват във Върховния административен съд. Действията ни имат двояко значение - първо, да накажем този, който е нарушил закона, и второ, да въздействаме превантивно на останалите участници на пазара, за да спре евентуалното нарушение на същия текст. Надявам се тази политика да изиграе своята роля.Нямате ли усещането, че комисията е въвлечена в една абсурдна ситуация - произнасяйки се по случай отпреди четири-пет месеца, санкционираната фирма междувременно е разиграла още няколко игри? Законът предвижда само санкция за повторно нарушение, но някои компании пускат в обращение томболи всеки месец?- Предвидената в закона санкция за повторно нарушение е минимум 100 хил. лева. Такава глоба наложихме на Загорка, тъй като в едногодишен срок от влизането в сила на решението ни дружеството извърши ново нарушение. Ние винаги вървим след нарушението. Просто такова е естеството на работата ни. Производството ни е в рамките на два-три месеца, а продължителността на една рекламна кампания е един месец. Трябва да спазваме определените срокове, да съберем необходимите доказателства, да разпитаме страните... Те пък имат право да обжалват решението ни в съда, което отлага във времето събирането на глобата. Ако тя е малка, няма да впечатли особено нарушителя. Затова сме амбицирани да подобрим политиката си на санкциониране и да се опитаме да възпрем тези ежедневни, бих казал, нарушения на Закона за защита на конкуренцията.Пивоварите като че ли най-често усещат ударите на закона?Има и други компании, които предлагат подобни игри, макар че все още не сме се произнесли за тях.Кои, според вас, са най-фрапиращите случаи на погазване на нормативните документи? - Това са тези, по които се произнесохме през последните месеци на миналата година (бел. а. - фиксираните цени на застраховката Зелена карта, договорената единна цена на хляба в Ямбол, злоупотребата с господстващо положение на Метро и Софийска вода). Факт е, че те от доста време отлежаваха в комисията. Ние намерихме сили и доказателства да се произнесем по тях. Всички фирми обжалваха пред Върховния административен съд и магистратите ще преценят дали нашето поведение е било правилно.Разполагате ли с информация каква е събираемостта на наложените санкции?- Процентът на доброволно внесените глоби, доколкото знам, клони към нула. Наложените от нас санкции обаче се събират според разпоредбите на Данъчно-процесуалния кодекс, които, знаете, са доста строги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във