Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЗК спря контрола по обществените поръчки и концесиите

Председателката на КЗК Юлия Ненкова

От 13 март до 13 април спират да текат редица срокове по Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите, съобщи Комисията за защита на конкуренцията. 

Блокажът по всички процедури се обяснява със Закона за извънредното положение. Например от тълкуванията на антимонополната комисия се разбира, че спират да текат сроковете за обжалване на решенията на възложителите по процедури за възлагане на обществени поръчки, както и на действията и бездействията на възложители, с които се препятства достъпът до процедурите. Същото се отнасят и за сроковете за обжалване на решенията на концедента по процедурата за определяне на концесионер.

Спират и отказите на Комисията за защита на конкуренцията за образуване на производство пред Върховния административен съд.

На практика провеждането на търгове и концесионни процедури приключва до второ нареждане, тъй като реално, не може да се стигне до подписване на договор по каквито и да е от процедурите. 

От 16 март са отложени и всички заседания на Комисията за защита на конкуренцията.

Работата спира дори със задна дата: "Сроковете спират, считано от 13.03.2020 г. до отмяната на въведеното извънредно положение. С отмяна на въведеното извънредно положение, срокът се възобновява и започва да тече занапред в останалата неизтекла към момента на спирането част", уточняват от КЗК.

Очаква се през следващата седмица извънредното положение да бъде удължено до 13 май. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във