Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЗК ще "влачи" сделката между "Еврохолд" и ЧЕЗ в следващите четири месеца

Изненадващо Комисията за защита на конкуренцията прецени, че ще изследва задълбочено опита на застрахователния холдинг "Еврохолд" да придобие бизнеса на ЧЕЗ в България. Според законовите разпоредби т.нар. задълбочено проучване продължава поне четири месеца, но ако  антимонополистите преценят, срокът за приключването на процедурата може да бъде удължен допълнително с още 25 дни. Допълнително забавяне се очаква и заради изискванията в Закона за енергетиката, че след евентуално одобрение от КЗК и  Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да се произнесе по сделката. 

Решението на антимонополната комисия изобщо не кореспондира с очакванията на кандидат-купувача. Само преди дни председателят на Надзорния съвет на "Еврохолд" Асен Христов прогнозира, че КЗК ще се произнесе по придобиването на стойност 335 млн. евро в следващите 25 дни - каквато е обичайната процедура. Според Христов регулаторът не би следвало да има повод за блокиране на сделката, тъй като холдингът и "ЧЕЗ България" работят в два различни сектора.

Странно или не, председателят на КЗК Юлия Ненкова и подопечните й са открили проблеми при сделката. В мотивите към решението антимонополистите са записали, че застрахователят може да злоупотребява с положението си и да удари конкурентите на ЧЕЗ на енергийния пазар, тъй като за да играе на борсата за ток търговецът "ЧЕЗ Трейд", а и "ЧЕЗ Електро" имат нужда от застрахователни гаранции по сделките. Също така от КЗК посочват, че възобновяемите енергийни централи трябва да предоставят обезпечения в държавния Фонд "Сигурност на електроенергийната система", тъй като той покрива разликата между постиганите от тях цени на борсата, където са длъжни да продават тока си, и преференциалните, определени от енергийния регулатор. В същото време притежаваното от "Еврохолд" застрахователно дружество "Евроинс" държи близо 43% от сегмента на издаваните застраховки по гаранции в България.

"Предвид дейностите на участниците в нотифицираната сделка, Комисията счита, че същата поражда конгломератни ефекти на дефинираните съответни пазари. Обединяването на дейностите и ресурсите на две големи икономически групи, опериращи на застрахователния пазар и на електроенергийния сектор, би се отразило съществено и на техните пазарни позиции. Подобна концентрация ще създаде съществено предимство на участниците в сделката с оглед наличието на сериозни финансови изисквания към търговските участници на свободния пазар на търговия с електрическа енергия и по-конкретно предоставяне на обезпечения под формата на банкова гаранция, паричен депозит или застраховка-гаранция", пише още в решението на Комисията за защита на конкуренцията.

В защита на сделката застрахователният холдинг подчерта, че тя е от национален интерес, тъй като "Еврохолд" е българско дружество, което е регулирано от институциите. "Ако не се развива добре инвестицията, утре ще е много е лесно за държавата веднага да поеме контрол над тази инвестиция чрез назначаването на управител. Има такива възможности в закона", поясни Асен Христов. Той  обаче допуска, че има структури извън България, които се опитват да попречат на сделката. Според него "въпросът е дали в България има достатъчно предатели, които да ги подкрепят".

Интересна е и позицията на продавача. Преди няколко дни в чешките медии ЧЕЗ обяви, че ще запази активите си в България, ако българските власти блокират поредния опит за тяхната продажба. 

"Ако без видима причина българските власти блокират нашия втори опит да продадем български активи, тогава логично няма да продължим да продаваме и да харчим ненужни ресурси. В този случай ще запазим активите и ще продължим да ги управляваме правилно, както досега. В близко бъдеще определено не бихме се занимавали с продажбата на българските си активи", заяви заместник-председателя на съвета на директорите на ЧЕЗ Томаш Плескач.

Плескач добавя, че не иска да се меси в решенията на КЗК, но не вижда пречки за одобряването на сделката от гледна точка на законодателството в областта на конкуренцията. По думите му понастоящем "Еврохолд" няма собствени енергийни активи в България, така че ситуацията на българския енергиен пазар не би се променила по никакъв начин при подобно придобиване.

През април ЧЕЗ се отказа официално от сделката с "Инерком" на Гинка Върбакова за продажбата на българския си бизнес.Причината, която  бе посочена е невъзможността на компанията на Гинка Върбакова да изпълни условията по договора, подписан преди година. Също така именно КЗК блокира сделката между ЧЕЗ и "Инерком", защото прецени, че при евентуално придобиване на чешките активи от страна на "Инерком" има възможност за засилване на господстващото положение на обединената група.

Facebook logo
Бъдете с нас и във