Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЗК ще разгледа сделката на „Булгартрансгаз“ в Александруполис

Комисията за защита на конкуренцията ще разгледа сделката на "Булгартрансгаз" и гръцката ДЕПА за придобиване на акции от капитала на "Газтрейд С.А.", става ясно от съобщение на антимонополния орган.

Комисията ще извърши оценка на концентрацията и ще се произнесе с решение. Всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната.  

Становището следва бъде заведено в деловодството на КЗК в срок от седем дни от датата на публикуване на настоящото съобщение, като бъде подкрепено със съответни доказателства.

Предварителната оценка на КЗК по нотификацията е, че сделката няма да окаже влияние върху пазарите, свързани с пренос, съхранение, разпределение, търговия и доставка на природен газ у нас. 

"Възможно би било да се идентифицират като вертикално свързани пазари на територията на България тези по преноса и съхранение на природен газ, осъществявани от "Булгартрансгаз", и на търговия с природен газ, извършвана от ДЕПА. Въпреки това, осъществяването на нотифицираната сделка не се очаква да има ефект на тези три пазара", допълват от комисията.

"Газтрейд" е притежател на плаващ блок за съхранение и регазификация, който се използва за втечняване на природен газ или за внос, разтоварване и регазификация на втечнен природен газ, и изграждане на терминал край Александруполис. 

Припомняме, че в края на август на официална церемония в Атина българската "Булгартрансгаз" подписа споразумение за придобиване на 20% от капитала на "Газтрейд". По този начин страната ни се ангажира да участва в изграждането на бъдещия LNG терминал край Александруполис. Планираният капацитет на терминала за регазификация и подаване към газопреносната мрежа на Гърция възлиза на около 5,5 млрд. куб. метра годишно.

Така българската компания придоби съвместен контрол върху активите на "Газтрейд", заедно с гръцкия газов оператор ДЕПА. За другата страна по сделката е записано, че учредителен акционер и председател на Съвета на директорите на "Газтрейд" е Асмина-Елени Копелузу, която в момента притежава дял от 40 процента. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във