Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЗК се самосезира: Ще започне проверка на пазара на ток

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се самосезира след появилите се съобщения и изказвания през последните дни относно наличието на спекулативни цени на електроенергията на свободния пазар по отношение на стопанските потребители и изразените съмнения за синхронизираното им увеличение от лицензираните търговци на електроенергия.

КЗК уточнява, че има опит в проучването и анализа на електроенергийния пазар и в дългогодишната си практика са разглеждала множество аспекти от производството и търговия с ел. енергия вкл. достъпа до преносните мрежи, доставката и снабдяването с електроенергия по регулирани и свободно договорени цени, балансирането на ел. енергия, процеса на преминаване към свободно договорени цени. 

КЗК припомня, че през юли 2013 г. е извършила секторен анализ на пазара на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия в страната за периода за периода 2006 - 2012 г., приет с Решение № 800 от 03.07.2013 г. В резултат на заключенията в секторният анализ, Комисията е образувала производство за установяване на нарушение по чл. 15 и чл. 21 от ЗЗК, и е информирала компетентните държавни органи за необходимостта от предприемане на мерки за подобряване на конкурентната среда в сектора. 

В тази връзка Комисията установи и наличие на злоупотреба с господстващо положение от страна на снабдителни и разпределителни предприятия на българския енергиен пазар и. наложи санкции в размер на приблизително 6 млн. лв. за извършени нарушения изразяващи се в дискриминиране на лицензираните търговци на ток и ограничаване на търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени. 

Комисията призовава обществеността за активно съдействие за предоставяне на всякаква информация и данни във връзка със състоянието на конкурентната среда в сектора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във