Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЗК разреши на „София Франс Ауто“ да купи конкурента „Опел Аутомотив България“

Нова сделка създава по-голям играч в областта на вноса и дистрибуцията на нови автомобили с марка „Опел"; внос и дистрибуция на оригинални резервни части за автомобили „Опел“.

Автомобилният пазар в страната е малък по обем, характеризиращ се със сравнително слабо вътрешно търсене и силна конкуренция между различни марки автомобили, които са със сходни качества и характеристики. Сред участниците са вносители на множество световни марки - „Шкода“, „Форд“, „Фолксваген“, „Рено“, „Нисан“, „Дачия“, „Тойота“, „Пежо“, „Опел“ и др., като същите, имайки подкрепата на своите корпоративни групи, са в състояние да окажат действителен конкурентен натиск върху всеки играч на пазара. 

„София Франс Ауто“ АД ще придобие едноличен контрол чрез изкупуване на 100% от дружествените дялове на „Опел Аутомотив България“ ЕООД - София. Компанията вече получи разрешение за това от Комисията за защита на конкуренцията. 

В резултат на тази концентрация, купувачът планира да навлезе на нови пазари, да развие и разшири портфейла на предлаганите продукти (стоки и/или услуги), както и да подобри ефективността на дейността на концентриращите се предприятия. Вследствие осъществяването на концентрацията, ще се достигне до следните положителни ефекти:

- подобряване качеството на обслужване на клиентите;

- предоставяне на по-качествени услуги в сервизите, които обслужват автомобили с марката „Опел“, чрез инвестиции; въвеждането на нови програми за повишаване на качеството; пакети за абонаментно сервизно обслужване и др. Ще бъдат реализирани и инвестиции в изграждането на обекти, в които да се сервизират автомобилите от горепосочените марки и по този начин да се облекчи поддръжката на автомобилите с тази марка на територията на България;

- предлагане на по-изгодни за потребителите условия за продажба на автомобили с лизинговите планове на „Лизингова къща София лизинг” ЕАД, собственост на „София Франс Ауто” АД, както и с увеличаване на броя и моделната гама на новите, демонстрационните и оказионните автомобили, поддържани на склад.

Фирмите са задължени да уведомят предварително КЗК за намерението си да осъществяват концентрация, когато сумата от общите обороти на всички участници в сделката на територията на страната за предходната финансова година надхвърля 25 млн. лева. Посочените кумулативни критерии в случая са изпълнени и за купувача е възникнало задължение за предварително уведомяване на КЗК, което е изпълнено.

„София Франс Ауто“ АД е специализирано във внос и дистрибуция на автомобили, разкриване на сервизна мрежа, автомобилен оказион, доставка и продажба на резервни части и автомобилни аксесоари, сервиз, външна и вътрешна търговия и специфични търговски операции, но реалната му дейност е внос и дистрибуция на нови автомобили и скутери с марка „Peugeot“, „DS”; внос и дистрибуция на оригинални резервни части „Peugeot“, „DS”. 

Пряк едноличен контрол върху „София Франс Ауто“ упражнява „Дест“ ЕООД - София (инвестиционна дейност), в което Стоян Желев е управител и едноличен собственик на капитала му. Следователно краен контрол върху „София Франс Ауто“ АД упражнява физическото лице Стоян Желев.

Фирмата “Опел Аутомотив България“ ЕООД е занимава с търговия на едро и дребно с моторни превозни средства, части и аксесоари, сервизно обслужване, търговска дейност, търговско представителство и посредничество, маркетинг и реклама, консултантски услуги, пазарни проучвания, услуги в сферата на информационните технологии, при получаване на необходимите лицензии и разрешителни, когато са изискуеми по закон. Дружеството има право да извършва също всяка друга разрешена дейност съгласно действащото българско законодателство, при спазване на всички лицензионни или други законови изисквания, които са в сила, но с реална дейност в областта на вноса и дистрибуцията на нови автомобили с марка „Опел"; внос и дистрибуция на оригинални резервни части за автомобили „Опел“.

Пряк самостоятелен контрол върху „Опел Аутомотив България“ ЕООД упражнява едноличният собственик на неговия капитал „Опел Саутийст Юръп“ ЛЛС (Opel Southeast Europe LLC) - Унгария, което е собственост на Opel Europe Holdings SLU (Испания). И двете са дъщерни дружества на Peugeot S.A. (Франция). 

Според уведомлението от купувача се очаква операцията да окаже въздействие върху няколко продуктово-географски пазари в страната: на нови леки автомобили,  на нови товарни автомобили до 3.5 т, на сервизно обслужване, и на продажба на оригинални резервни части.

В становището си „Авто Юнион“ АД, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Булвария София“ ЕАД и на „Булвария Варна“ ЕООД (оторизирани дилъри на автомобили „Опел“, на оригинални резервни части и на сервизи на тази марка), посочва, че предстоящата концентрация би могла да окаже отрицателно въздействие върху пазарите на нови леки автомобили, нови товарни автомобили до 3.5 т., сервизно обслужване и продажба на оригинални резервни части, поради което е необходимо да бъде направено задълбочено проучване на концентрацията с цел да се установи дали действително е възможно да възникнат такива негативни ефекти.

В своя анализ КЗК приема, че не са налице предпоставки за установяване на господстващо положение след осъществяване на планираната концентрация, което би попречило на ефективната конкуренция на пазара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във