Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЗК разреши на "Синергон холдинг" да купи "Ви - Газ България"

Бившият приватизационен фонд "Синергон холдинг" АД, чийто председател на надзорния съвет е Бедо Доганян, е получил разрешение от Комисията за защита на конкуренцията да извърши концентрация чрез придобиване на контрол върху "Ви - Газ България" ЕАД, съобщиха от компанията. Решението на антимонополния регулатор е от 25 април, но все още не е публикувано.

Търговските дейности на двете дружества са свързани с търговията с втечнен въглеводороден газ (ВВГ).

Бившият приватизационен фонд "Синергон холдинг" АД има вече 22-годишна история. Компанията е мажоритарен собственик в над 20 предприятия, като притежава и миноритарни дялове в други дружества. Инвестиционният портфейл на компанията майка обхваща седем отрасъла. "Синергон холдинг" е сред най-високоликвидните на "Българска фондова борса". Книжата на компанията се търгуват в сегмент Standard на "БФБ-София".

В порфейла на "Синергон холдинг" в момента още има няколко фирми, които търгуват с течни горива. "Топливо" АД и клоновете й снабдяват много обществени предприятия, държавни структури и частни клиенти винаги когато става въпрос за доставки "франко обекта" на клиента на бензини, дизел и промишлено гориво.

"Синергон петролеум" ООД притежава разработена мрежа от бензиностанции, от газостанции и складове, които осигуряват на компанията сериозно присъствие на пазара за течни горива. Клиентите й могат да зареждат там с дизел и бензини, както и газ, да закупят масла и смазочни течности и автоаксесоари. "Синергон петролеум" е доставчик за предприятия, държавни структури и частни клиенти на бензини, дизелово гориво и пропан-бутан.
Извършват се продажби на бутилиран газ чрез дистрибуторска мрежа, продажби на автогаз чрез мрежа от бензиностанции и газостанции, продажба на наливeн втечнен газ за отопление и битови нужди и продажба на едро на наливен втечнен газ. Веригата притежава 30 бензиностанции, газостанции и складове за продажба на дизелово гориво, бензин, газ и автоаксесоари, както и един данъчен склад за съхранение и обработка на втечнен газ в кв. "Кремиковци" край София. Компанията работи с голям брой производители и доставчици от страната и чужбина.

"Топливо газ" ЕООД има за  предмет на дейност дистрибуция и продажба на бутилиран втечнен въглводороден газ пропан-бутан на територията на страната. От 2004 г. преминава в собственост на "Синергон холдинг" АД. Дружеството има договор с "Топливо" АД за франчайзинг за продажба на LPG. Фирмата разполага с девет представителства, базирани в големите градове на страната - София, Монтана, Плевен, Русе, Варна, Бургас, Хасково, Пловдив, Благоевград. Фирмата предлага на пазара два вида газ - смес между пропан и бутан и чист пропан. "Топливо газ" е лидер на пазара на бутилиран газ в страната. Търговската си дейност дружеството извършва в две основни направления - директни продажби чрез разносна търговия и стационарни продажби чрез дилърска мрежа.

Основната дейност на "Витал газ" ЕООД (VitalGas) е свързана с изграждане и зареждане на битови и промишлени инсталации на пропан-бутан посредством система от малки резервоари. Фирмата извършва и доставка на пропан-бутан на едро от газови хранилища и също така зареждане на автогазостанции.

Фирмата, обект на придобиване - "Ви-Газ България" ЕАД, може значително да разшири услугите и териториалния обхват на дейността на "Синергон холдинг". Тя продава газ пропан-бутан на българския пазар вече 20 години - стартира  през 1998 г. като "Шел газ България". През 2007 г. компанията променя името си на "Витогаз България", а от 2013 г. оперира на пазара под  името "Ви-Газ България". Компанията е изцяло специализирана в продажбата на газ пропан-бутан и е единствената, която обхваща целия спектър от направления, свързани с пропан-бутан: автогаз, втечнен въглеводороден газ за индустриални и битови нужди в резервоари, както и втечнен въглеводороден газ за индустриални и битови нужди в бутилки от 10 и 20 килограма, както и продажби на едро.

Фирмата разполага със собствена база близо до град Пловдив и ползва съоръжения за складиране в София, Русе, Добрич и Бургас. "Ви-Газ" ползва транспортен парк от автогазовози, както и голям брой жп цистерни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във