Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЗК поряза "Еврохолд" за активите на ЧЕЗ

Предизвестеният край на едно незадълбочено регулаторно проучване

Комисията за защита на конкуренцията не разрешава на "Еврохолд" да купи българските активи на ЧЕЗ, стана ясно от решение на антимонополната комисия. 

"Въз основа на цялостния анализ може да се заключи, че предвид вертикално интегрираната придобивана група ЧЕЗ, обединяването на опита, на икономическия ресурс и пазарните позиции на концентриращите се предприятия в електроенергийния и застрахователния сектори създават предпоставки нотифицираната сделка да доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група. Наличието на съществени конгломератни ефекти ще доведе до значително предимство на участниците в концентрацията пред техните конкуренти, което от своя би възпрепятствало ефективната конкуренция на анализираните пазари", се казва в мотивите на антимонополистите.

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд - София област в 14-дневен срок.

Както "Банкеръ" писа, преди 12 дни КЗК прецени, че ще изследва задълбочено опита на застрахователния холдинг "Еврохолд" да придобие бизнеса на ЧЕЗ в България. Още тогава, странно или не, председателят на комисията Юлия Ненкова и подопечните й откриха проблеми при сделката. Например, че застрахователят може да злоупотребява с положението си и да удари конкурентите на ЧЕЗ на енергийния пазар, тъй като за да играе на борсата за ток търговецът "ЧЕЗ Трейд", а и "ЧЕЗ Електро" имат нужда от застрахователни гаранции по сделките. Също така от КЗК посочват, че възобновяемите енергийни централи трябва да предоставят обезпечения в държавния Фонд "Сигурност на електроенергийната система", тъй като той покрива разликата между постиганите от тях цени на борсата, където са длъжни да продават тока си, и преференциалните, определени от енергийния регулатор. В същото време притежаваното от "Еврохолд" застрахователно дружество "Евроинс" държи близо 43% от сегмента на издаваните застраховки по гаранции в България.

В своя позиция от "Еврохолд" заявиха, че "приемат решението на КЗК като позитивна оценка за финансовата мощ на холдинга". Холдингът казва, че антимонополистите са извършили задълбочена проверка за рекордно кратък срок - 10 работни дни. По закон тази процедура може да продължи до четири месеца. "Решението на КЗК несъмнено допринася за това всеки настоящ или бъдещ инвеститор в българската икономика (купувач или продавач) да има необходимото доверие в българския регулатор и по този начин да има пълна прогнозируемост на инвестиционните си планове", подчертава застрахователят. 

 

 

От съобщението става ясно, че "Еврохолд" ще прецени дали да обжалва решението на КЗК по преценка на Надзорния съвет. "Еврохолд доказа, че може успешно да структурира придобиването на бизнеса на ЧЕЗ в България и да управлява отговорно активите на придобитите дружества. По проекта работи международен екип от над 100 експерти. За финансирането на сделката беше осигурен капитал от две глобални инвестиционни банки. При така планираната инвестиция в придобиването на компаниите на ЧЕЗ, в това число цената на сделката, изкупуването на миноритарните дялове, изплащането на задълженията на придобиваните дружества и инвестиционната програма за тяхното развитие, в България щяха да постъпят над 500 млн. евро. В рамките на холдинга беше формиран енергиен борд, съставен от авторитетни български и международни енергийни експерти, които разработиха стратегия за развитие. Стратегията беше представена публично по-рано този месец в централата на Еврохолд в София пред експерти, анализатори и медии", завършва позицията.

Интересно е мнението на продавача. Преди десетина дни ЧЕЗ обяви, че ще запази активите си в България, ако българските власти блокират поредния опит за тяхната продажба. 

"Ако без видима причина българските власти блокират нашия втори опит да продадем българските активи, тогава логично няма да продължим да продаваме и да харчим ненужни ресурси. В този случай ще запазим активите и ще продължим да ги управляваме правилно, както досега. В близко бъдеще определено не бихме се занимавали с продажбата на българските си активи", заяви заместник-председателя на съвета на директорите на ЧЕЗ Томаш Плескач.

Плескач уточни, че не иска да се меси в решенията на КЗК, но не вижда пречки за одобряването на сделката от гледна точка на законодателството в областта на конкуренцията. По думите му понастоящем "Еврохолд" няма собствени енергийни активи в България, така че ситуацията на българския енергиен пазар не би се променила по никакъв начин при подобно придобиване.

През април ЧЕЗ се отказа официално от сделката с "Инерком" на Гинка Върбакова за продажбата на българския си бизнес.Причината, която бе посочена, е невъзможността на компанията на Гинка Върбакова да изпълни условията по договора, подписан преди година. Също така именно КЗК блокира сделката между ЧЕЗ и "Инерком", защото прецени, че при евентуално придобиване на чешките активи от страна на "Инерком" има възможност за засилване на господстващото положение на обединената група.

Спорното становище на ДАНС

В хода на проверката си КЗК е поискала и становище от ДАНС. Агенцията посочва, че разполага с налична информация по отношение на „Еврохолд България“ АД, постъпила с междинен доклад от Комисия за финансов надзор, във връзка с продължаваща проверка.

Докладът е изготвен в съответствие с упражнявани от КФН надзорни функции свързани с борсово търгуваното дружеството „Еврохолд България“ АД и дружествата в холдинговата структура, извършващи дейност по застраховане и предоставяне на услуги по инвестиционно посредничество.

Налична е също така информация относно проблеми с дейността на дъщерни дружества на „Еврохолд България“ в Гърция и Румъния. Казусът в Гърция касае
трикратен отказ на Гръцката централна банка да разреши на застрахователна компания от холдинга да закупи гръцката Credit Agricole, действаща в областта на животозастраховането.

По отношение на случая в Румъния се посочва, че през 2018 г. дъщерното дружество на Еврохолд „Евроинс Румъния“ заедно с още осем компании са глобени със сума над 50 млн. евро за установено от Румънския антимонополен орган нарушение на националните и европейски антитръстови правила. Нарушението се изразява в координиране на пазарното поведение на тези дружества, с цел нарастване стойността на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, отбелязват в мотивите си антимонополистите.

Интересното е, че за четири месеца ДАНС изнася общоизвестни факти, но такива се и спестяват. Например в случая с придобиването на Credit Agricole не се казва, че в края на 2015 г. българският застрахователен надзор на КФН, тогава оглавяван от Ралица Агайн, направи опит да блокира придобиването на "ХДИ застраховане". Част от конфликта тогава идваше донякъде и по линия именно на гръцката сделка, като Агайн с писмо до гръцкия надзор изпраща решението си и мотивите за отказа. Следват проверки при нея от ДАНС и сблъсъци вътре в самата комисия, като впоследствие в самия край на 2015 г. решението й да блокира сделката за ХДИ е отменено.

Facebook logo
Бъдете с нас и във