Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КЗК отмени поръчка за бизнес инкубатора в "София тех парк"

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на „София Тех Парк", с което е определен изпълнител на обществена поръчка за проектиране и реконструкция на бизнес инкубатора. Той е част от проекта за „Научно-технологичен парк", който се изпълнява по оперативна програма "Конкурентоспособност". Решението на антимонополиста е по жалбите на „Главболгарстрой" АД, консорциум „Техно - Ин" и обединение „Арго Ваника София Тех".

Проверката на КЗК е установила, че оценителната комисия не е спазила методика за оценка на офертите, като не е извършила задължителния сравнителен анализ на предимствата и недостатъците на тези оферти, който покриват минималните изисквания на възложителя. Нарушението е съществено и е основание за отмяна на обжалвания акт на възложителя.

Като друго нарушение на процедурата антимонополистът счита незаконосъобразното отстраняване на един от участниците консорциум „Техно-Ин", който е представил техническо предложение, което е следвало да получи по-малък брой точки по методиката, а не да бъде отстранено от участие.

Затова КЗК връща процедурата за ново разглеждане на техническите предложения на участниците.

Facebook logo
Бъдете с нас и във