Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЗК откри картел на фирми за обследване на сгради за енергийна ефективност в Пловдив

Комисията за защита на конкуренцията е установила, че участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС), открита с решение от 10 март 2015 г. на кмета на Община Пловдив, са извършили нарушение на Закона за защита на конкуренцията, съобщиха от регулатора.

Става въпрос за картел (забранено споразумение) на 30 фирми за манипулиране на обществената поръчка с предмет извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики и на технически паспорти на сгради, и за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки.

Нарушението е извършено в периода между 1 октомври 2015 и 26 юни 2017 година.

В рамките на проучването КЗК е установила, че участниците са се споразумели относно разпределянето на обектите, възлагани в процедурата, както и относно цените, които да предложат на възложителя. Споразумението има за цел пълно предотвратяване на конкуренцията при подаването на оферти в процедурата като определя печелившия участник по всяка обособена позиция и така предопределя избора на възложителя.

Изводите на Комисията се основават на събрана електронна кореспонденция между участниците, информация и доказателства от възложителите, както и от самите участници.

Комисията освободи от санкция един от участниците в картела и намали с 50% санкцията на друг заради съдействието, което двете дружества са оказали в проучването. Дружествата са подали искане и доказателства в рамките на Програмата за освобождаване от санкция/намаляване на санкции в случай на участие на предприятие в таен картел, които са подпомогнали установяването на извършеното нарушение.

Общият размер на наложените санкции е 388 687 лева.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във