Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЗК оценява предстояща концентрация между "Енерго-Про Варна" и "Енерго-Про Трейдинг"

"Енерго-Про Варна" ЕАД, Варна е уведомило Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за намерението си да осъществи концентрация посредством придобиване на едноличен контрол върху "Енерго-Про Трейдинг" ЕАД, София, след което да се осъществи преобразуване чрез вливане на "Енерго-Про Енергийни Услуги" ЕООД в "Енерго-Про Трейдинг" ЕАД.

"Енерго-Про Варна" ЕАД се занимава с консултантска дейност в областта на енергетиката, търговско представителство и посредничество, лицензионни сделки и предоставяне на ноу-хау, комисионни сделки, рекламна дейност, както и всякакви други дейности разрешени от закона, включително след получаване на съответните разрешения и лицензи, ако такива са необходими.

"Енерго-Про Трейдинг" ЕАД извършва търговия, внос и износ на електрическа енергия, координиране на балансиращи групи, търговия с квоти за емисии на парникови газове и други енергийни стоки след получаване на съответния лиценз затова, покупка, внос, износ, пренос, доставка и търговия с природен газ, както и всякаква друга дейност, свързана с природен газ и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

"Енерго-Про Енергийни Услуги" ЕООД е специализирано в търговия с електрическа енергия, газ и други енергоносители, проектиране, строителство и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката, търговия с емисии и газове, покупка на стоки с цел продажба, търговско представителство на български и чуждестранни лица, посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени от закона, вкл. след получаване на съответните разрешения и лицензии, ако такива са необходими.

Очаква се операцията да окаже въздействие върху съответните продуктово-географски пазари в страната: за продажба на дребно с електрическа енергия, за търговия на едро с електрическа енергия, а географския пазар следва да бъде определен като национален, т.е. цялата територия на България.

Искането е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение.

Всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната. Това трябва да стане в срок от седем дни от датата на публикуване на настоящото съобщение (4 октомври), като бъде подкрепено със съответни доказателства.

В края на юни 2012 г. чешката "Енерго-Про" закупи бизнеса на немската компания Е.ОН в България и по този начин придоби компании, притежаващи лицензии за следните дейности в енергетиката:

- разпределение на електрическа енергия ("Енерго-Про Мрежи" АД);

- снабдяване с електрическа енергия ("Енерго-Про Продажби" АД);

- търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група ("Енерго-Про Енергийни Услуги" ЕООД).

Лицензионната територия на "Енерго-Про Мрежи" АД и "Енерго-Про Продажби" АД е с размер от близо 30 000 кв. км и покрива девет административни области в Североизточна България - Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във