Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЗК няма да проверява сделката за "София Хотел Балкан"

Комисията за защита на конкуренцията няма да прави пазарен анализ и съответно да изследва очакваните ефекти върху конкурентната среда след сделката за придобиването на непряк едноличен контрол от страна на ,,Потамиро Лимитид“, Кипър, върху „София Хотел Балкан“ АД. 

Кипърската фирма бе уведомила КЗК за намерението си да осъществи концентрация посредством придобиването на софийския хотел, чрез контролираните от нея дружества – "Наранджила Къмпъни" и "Бандола Пропъртис Лимитид". В хода на проучването си комисията е установила, че сумата на общите обороти на всички компании, участващи в в концентрацията, не надхвърля 25 млн. лв. за последната приключила финансова година на територията на страната. Поради тази причина сделката не попада в обхвата на регулациите на Закона за защита на конкуренцията.

Търговската дейност на регистрираната в Либерия "Наранджила Къмпъни" е свързана с придобиването на дялово участие в търговски дружества и правни образувания.

Регистрираната на Маршалските острови "Бандола Пропъртис Лимитид" също се занимава с придобиване на дялово участие в търговски дружества и правни образувания, както и с предоставяне на заеми на свързани лица.

На 1 юни е бил сключен договор за придобиването от "Потамиро лимитид" - Кипър, на 500 поименни акции от капитала на "Наранджила къмпани" - Либерия, представляващи 100% от капитала й. От своя страна "Наранджила къмпани" е едноличен собственик на 500 поименни акции или 100% от капитала на "Бандола пропъртис лимитид" - Маршалски острови. В същото време "Бандола пропъртис лимитид" притежава 4 605 459 обикновени поименни акции с право на глас от общото събрание на "София хотел Балкан" АД, представляващи 87.49% от капитала на хотела.

Изпълнението на договора зависеше от издаването на разрешение от антимонополния орган.

А иначе "София Хотел Балкан“ е част от "Luxury Collection" на световната хотелска верига Marriott.
"Бондола Пропъртис" пък е най-големия акционер в него. Дял в туристическото дружество има и кипърската "Кокари", собственост на Йоанис Даскалантонакис.

Със сегашната сделка Даскалантонакис поема едноличен контрол над хотела, защото другият основен акционер – „Кокари Лимитид“ с 11.85% дял, също е под негов контрол. Индивидуални инвеститори притежават 0.66% от акциите с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във