Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЗК наложи 200 хил. лв. глоба на платформа за криптовалути

Комисията за защита на конкуренцията глоби българската платформа за обмяна на криптовалути Bonex.bg с близо 200 000 лева за заблуждаваща реклама. 

КЗК е наложила имуществена санкция на фирмата „Бонеккс” ЕООД в размер на 1% от оборота на компанията за 2020 година, като сумата възлиза на 198 050 лева. Причина за глобата е рекламна кампания на платформата, която използва посланията „Закопай банките Go Crypto“ и #БНБнеХаресваТова“.

В съобщението на антимонополистите се казва, че: "Използването на името на Българска народна банка, създава грешна представа относно обема на предлаганите собствени услуги. Комисията приема, че използването на името на БНБ в контекста на използваното рекламно послание, което е и невярно, противоречи на добросъвестната търговска практика, като цели да изтъкне и да насърчи реализацията на дейността на ответното дружество по неправомерен начин".

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София.

Задават се и по-солени санкции

Другата новост около КЗК е, че наскоро комисията предложи увеличаване на санкциите за нарушения на пазара. Например се предвижда изцяло нов раздел за нелоялните търговски практики по отношение на търговията с храни и селскостопански продукти. При подобни нарушения санкциите са от 5 хил. до 300 хил. лева, като размерът им зависи от тежестта, повтаряемостта и продължителността във времето на нарушението.

Глобата при заблуждаваща информация е от 500 до 25 хил. лева.

Промените се отнасят още и до санкциите при нарушения, извършени от предприятия, сдружени помежду си, когато членовете им имат връзка в дейността си, да са до 10% от сумата на общия оборот на всеки член на сдружението, който развива дейност на пазара, засегнат от нарушението, за предходната финансова година.

Ще има таван на санкциите и за компаниите, които нарушават правилата, сдружавайки се помежду си, но без връзка между дейността им. В зависимост от тежестта на нарушението те са в размер на до 100 хил. лева (леко нарушение), до 150 хил. лева (среднотежко нарушение) и до 200 хил. лева (тежко нарушение). Правилата предвиждат всяко едно от предприятията, участващи в сдружението да бъде наказано в посочения размер на санкцията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във