Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КЗК: ЕРП-тата злоупотребяват с господстващо положение

Комисията за защита на конкуренцията предяви на електроразпределителните дружества „ЧЕЗ разпределение България" АД, „ЕВН България електроразпределение" ЕАД и „Енерго-про мрежи" АД твърдения за злоупотреба с господстващото положение на дружествата. Твърденията на антимонополистите, отправени към ЕРП-тата, са във връзка с определяне и налагане на необосновано високи цени на достъп до стълбовната електроразпределителна мрежа ниско напрежение, с което се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията, се казва в съобщение на комисията.

Производството на експертите от ведомството е за условията, при които електроразпределителните дружества предоставят права за изграждане на кабелни електронносъобщителни мрежи върху стълбовната електроразпределителна мрежа ниско напрежение) за разпространение на телевизия, интернет и телефония. Електроразпределителната мрежа е собственост на дружествата и се използва за осъществяване на основната им дейност - разпределение на електроенергия. Отдаване под наем на части от нея е допълнителна дейност за ЕРП-тата. Освен това поддържането на електроразпределителната мрежа е за сметка на приходите от основна дейност, т.е. приходите от допълнителната дейност идват за сметка единствено на допълнителните разходи, които са пряко свързани с нея.

В анализа си Комисията за защита на конкуренцията е установила, че не съществуват други способи, които са икономически целесъобразна алтернатива на стълбовната електроразпределителна мрежа ниско напрежение за изграждане на електронносъобщителни мрежи, поради което всяко от дружествата е предприятие с господстващо положение в границите на територията, която обслужва.

КЗК заключава, че наемната цена е определена, без да бъдат отчетени факторите, които обективно влияят на нейния размер. Видно от представените обосновки на цената ЕРП отчитат едни и същи разходи в разходната част и на лицензионната, и на допълнителната дейност по отдаване под наем на стълбовната електроразпределителната мрежа. Включването на разходи в цената на услугата, които са част от лицензионната дейност, необосновано натоварва наемната цена с добавена стойност и естествено води до нейното увеличение. Поради това процесните цени са необосновано високи и имат експлоатативен ефект върху електронносъобщителните оператори и техните клиенти, се казва в съобщението на комисията.

Определението не подлежи на обжалване, а в срок от 30 дни страните имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във