Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Купуваме от САЩ наземни терминали от MIDS

Министерският съвет прие решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на международен договор BU-P-LAY „Придобиване на наземни терминали от Мултифункционална система за обмен на информация (MIDS) за Българските Военновъздушни сили”.

Този договор бе подписан на 01.03.2021 г. от българска страна въз основа на Заседание на Министерския съвет от 27.01.2021 г. С него се договаря доставката от Правителството на САЩ за българските въоръжени сили на оборудване, услуги за избор на места за инсталиране и обучение, с включен четири годишен гаранционен срок на поддръжка.

След влизане в сила на закона за ратификация на договора от Народното събрание, Министерството на външните работи ще уведоми насрещната страна за изпълнение на националните процедури за това.

В рамките на днешното правителствено заседание кабинетът прие също Решение, с което одобрява проект на Съгласие по Изявление за намерение (SOI) на министъра на отбраната на Френската република, за присъединяване към „Техническото споразумение между правителството на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната домакин на дейности на съюзни сили в контекста на Съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF)”, ратифицирано от Народното събрание на Република България със закон, Обн., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г. и влязло в сила от 11 януари 2018 година.

С цитираното Решение на Министерския съвет, България потвърждава поетите ангажименти за оказване на поддръжка от страната домакин на сили на НАТО, което е принос към колективната отбрана и за гарантиране на националната сигурност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във