Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Към шест държави от ЕС пътуват над 70% от българските стоки

Шест държави от Европейския съюз държат около три четвърти от търговията на България през първите пет месеца на тази година, според информация от Националния статистически институт. В този период влизат и април и май, в които фирмите и у нас и в чужбина преживяха най-големи трудности, свързани с пандемията от коронавирус - затворени граници, карантина, неработещи заводи, магазини, летища... 

За времето между януари и май

износът ни за Европейския съюз намалява

със 7.7% спрямо петте месеца на миналата година и е в размер на 14.24 млрд. лева. За сравнение, през периода между януари и март износът ни за Европейския съюз също бе намалял, но само с 0.1% спрямо първото тримесечие на миналата година и бе в размер на 9.27 млрд. лева. 

Можем да кажем, че страните от ЕС държат 65.46% от световния експорт на страната ни (при 65.09% в края на март). Основни търговски партньори на България в общността са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.9%  от експорта за държавите членки на Европейския съюз (при 70.2% в края на март).

Само през май износът на стоки за ЕС е намалява със 17.9% спрямо същия месец на миналата година и е в размер на 2.54 млрд. лева

Любопитен факт е, че при износа на стоки от България за ЕС най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в сектора "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (+39.3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (-44.4%).

И при

вносът на България от ЕС

през първите пет месеца нещата не са по-добри. Намалението дори е по-високо - 13.1% спрямо същия период на 2019-а, и е 14.28  млрд. лева (по цени CIF).

За сравнение, през периода между януари и март вносът ни от Европейския съюз също бе намалял, но само с 0.9% на годишна база и бе на стойност 9.52  млрд. лева (по цени CIF).

А изчисленията показват, че на страните от ЕС се падат 60.97% от световния импорт на България (при 61.13% в края на март). Най-голям като стойност е вносът на стоките от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

Само през май вносът на стоки в България от държавите членки на ЕС намалява с 28.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.46 млрд. лева.  

Ако погледнем стокова листа, то най-голямо увеличение спрямо същия период на миналата година е отчетено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (+16.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (-55.6%).

В крайна сметка външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на страната ни с ЕС за периода януари - май е отрицателно и е на стойност 37.9 млн. лева. За сравнение, в края на март то бе 253 млн. лева.

 

Германия остава водещият ни търговски партньори в Европейския съюз

При стокообмена с най-голямата европейска икономика продължава да расте износът ни. Стоки за 3.60 млрд. лева са заминали за тази страна, а у нас немски фирми са внесли продукция за 2.88 млрд. лева. 

Положително е търговското ни салдо за първите пет месеца на годината и с Румъния, Гърция, Франция и Белгия. 

С Италия обаче имаме отрицателно търговско салдо и то е минус 124.1 млн. лева. Въпреки че и износът и вносът показват намаление през петте месеца, все пак фирмите от двете страни са изтъргували стоки за 3.06 млрд. лева. А Италия е един от основните търговско-икономически партньори на България. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във