Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КЪДЕ ЩЕ ТЕ ЦАПНЕ (ДЕ)ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА?

Новият проект за бюджет на страната е толкова смешен, че на човек чак му става тъжно. Още по трагикомичното в случая е как властите избират да анонсират пред широката публика като постижения точно тези области, в които бележат сериозни отстъпления. Виждали ли сте социални бюджети, които не се подкрепят от синдикатите... А бюджети, насърчаващи бизнеса, които не се харесват от предприемачите... Но и това не е всичко. Този бюджет има амбициите да въведе фискалната децентрализация - с помощта на... програмно-целевия подход. За първи път в страната - по думите на видния ни финансов капацитет и шеф на царската парламентарна група г-н Панайотов. Как става това. Разбира се, чрез засилена степен на централизация.Същината на фискалната децентрализация е прехвърляне на компетенции от държавата към местните власти с цел те да активизират своята инициатива, да осигурят допълнителни приходоизточници, да привлекат нови инвестиции в региона и населеното място и да зависят в по-малка степен от волята на централното правителство. Сегашната форма на фискална децентрализация не променя инструментите за реализиране на първите две цели и постига обратни ефекти по отношение на останалите две. С какви нови компетенции разполагат кметовете, освен с правото им да се обединят (въпреки различната им политическа принадлежност) пред опасността да бъдат линчувани от гражданството поради финансовия недоимък. Но това право е по наследство, и не е от сегашното правителство. Как да осигурят допълнителни приходоизточници, когато местните данъци се определят централно?В замяна на това кметовете вече ще са значително по-индиферентни по отношение на местния бизнес, тъй като целият корпоративен данък се централизира... И каква полза от инвеститори, които плащат на централния бюджет, а изискват разходи от местния, най-малкото за инфраструктура.Как намалява зависимостта от централните власти, когато финансирането на държавните дейности в общините не е осигурено с адекватни финансови ресурси. В подобна ситуация опашките от кметове пред кабинетите на публичните ни финансисти ще се удължат, а няма да намалеят. Килимчетата в същите кабинети ще заприличат на молитвени - от ислямския ритуал.Има ли логично обяснение за така създадената театрална постановка? Разбира се, следващата година предстоят местни избори. И единственото, което царистите все още нямат, са кметове. Затова сегашните трябва да се омаскарят с всички възможни средства. Освен всичко друго правителствените финансисти са и мързеливи. Можеха да измислят по-дълго обяснение на прилагания от тях подход на засилване на фискалната централизация, вместо да прикачат едно де между двете думи. Защото това скромно де е иронична насмешка над здравия разум.Забравих да коментирам програмно-целевия подход. Спомняте ли си анекдота за неговото приложение при реалния социализъм. Това е удар в празно пространство - философски обяснил съветският лектор на българския си колега. И за илюстрация го накарал да замахне, за да го удари в лицето. Когато сцената се разиграла, опитният пропагандатор ловко се навел... Само че българският последовател не бил така гъвкав и получил маса удари при предаване на челния опит на другите си колеги. Ето защо - когато ви предлагат прилагане на програмно-целевия подход със социалистически, централистки подходи, внимавайте откъде ще ви ударят...

Facebook logo
Бъдете с нас и във