Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кризата с COVID-19 продължава да свива дейността и приходите на транспортните фирми

Разпространението на COVID-19 и предприетите от правителството противоепидимични мерки са довели до спад на икономическата активност и намаление на приходите на дружествата от групата на "Български транспортен холдинг" АД - Пловдив, съобщиха от бившия приватизационен фонд. Инвестиционният му портфейл включва предприятия предимно от сектор "Транспорт".

За април приходите на индивидуална основа на компанията майка възлизат на 69 750 лв. и отбелязват спад на годишна база от 7.64 процента. Приходите на дъщерните дружества на холдинга намаляват през същия месец с 20.54% спрямо същия месец на миналата година и достигат 351 120 лв., като от общо 18 дъщерни дружества 16 отчитат спад на приходите, а в две от тях приходите нарастват. Кризата с COVID-19 е засегна всички икономически дейности на компанията майка и дружествата от групата.

Във връзка с усложнената здравна, обществена и икономическа обстановка в страната, вследствие от епидемията на COVID-19, и разбирайки финансовите затруднения на дългогодишни и лоялни наематели, на 3 април съветите на директорите на всички дъщерни дружества на "Български транспортен холдинг" АД  са взели решение да въведат единни мерки в подкрепа  на наемателите на обекти, собственост на тези дружества. Това означава намаляване на размера на всички наеми на нежилищни помещения в размер на 50% от договорната им цена за месеците април и май тази година.

Очакванията на мениджърите на "Български транспортен холдинг" АД са, че през месец май приходите на индивидуална и консолидирана основа ще се понижат допълнително, а за  юни паричните постъпления ще останат категорично под стойностите, реализирани през същия месец на 2019-а. А прогнозата се основава на вероятно намаление на приходите от наеми от наематели, които ще преустановят своята икономическа дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във