Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кризата като катализатор

Някои компании търсят партньори, за да се развиват и успяват в бизнеса си. Но има и други фирми, които предпочитат сами да събират облагите от дейността си. Това обяснява дузината търгови предложения през тази година, в които големите акционери правят опит да съберат акциите от оставалите собственици и да окрупнят дела си в "своята" компания. Няколко компании успяха вече да направят това, други продължават да чакат тежката дума на Комисията за финансов надзор.

 

През март "Медицински консумативи" ООД - София стана мажоритарен собственик във великотърновската фирма "Момина крепост" АД с дял от 56.59% от гласовете с право на глас. И веднага отправи търгово предложение за изкупуване на всички останали книжа на дружеството - общо 64 333 обикновени, поименни и безналични акции. КФН обаче не одобри офертата към миноритарните акционери в предприятието за производство на медицински изделия за еднократна употреба.

Кандидат-купувачът не се отказва и веднага изготвя ново предложение. За постигане на това "Медицински консумативи" ООД  е сключило споразумение за обща политика по управление на „Момина крепост“ АД чрез съвместно упражняване на притежаваните права на глас със "Софарма" АД, което има дял от 39.61% от капитала на великотърновската фирма. Новата цена е 3.16 лв. за една акция, а в офертата е включен и ангажимент да не бъдат предприемани никакви действия по преобразуване или прекратяване на дружеството, както и по прехвърляне на контрола върху трети лица за срок от три години.

"Бианор холдинг“ АД, което обединява фирми, разработващи мобилни приложения и решения в областта на мобилните комуникации и телекомуникациите, както и уеб-базирани решения и продукти за оптимизиране на бизнес процесите, продава дела си във Flipps Media Inc., САЩ. Купувач е американската "Трилър холд" Co LLC, която пък е собственик на компанията, оперираща едноименната глобална видеоплатформа.

"Бианор холдинг“ ще се освободи от притежаваните 5 425 440 обикновени акции. Минималната продажна цена на една акция е 1.3188 US долара. Половината от плащането ще бъде с акции, а другата половина - в брой. Предвижда се сделката да бъде финализирана до края на май. 

Flipps Media Inc. е създадена за обособяване на дейността по разработване, маркетинг и разпространение на мобилното приложение Fite. То е базирано на собствена патентована технология и предоставя удобна свързаност между мобилната и домашната мултимедийна среда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във