Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КРИВО-ЛЯВО МЕГААГЕНЦИЯТА ПО ПРИХОДИТЕ ТРЪГВА ОТ 1 ЯНУАРИ

Националната агенция по приходите все пак ще започне работа от 1 януари 2006 година. Това стана възможно, след като парламентът прие окончателните текстове на Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Така правителството ще спази договорката, постигната с Международния валутен фонд през септември, а и ще сложи край на шестгодишната сага по създаването на агенцията мастодонт.
Решението на мнозинството в парламента е кодексът да влезе в сила от 1 януари. Изключение има само за правилата за внасяне и разпределяне на осигурителните вноски, условията за отсрочване и разсрочване на плащането на дължими суми, както и за членове от преходните и заключителните разпоредби, отнасящи се до регистрацията на осигурителите и самоосигуряващите се в Националния осигурителен институт.
Както БАНКЕРЪ вече писа, по силата на ДОПК, изпълнителният директор на Националната агенция по приходите ще може да удължава до три години срока за извършване на ревизия в случаи на особена фактическа сложност и въз основа на мотивирано предложение на директора на териториалната данъчна дирекция. Във Франция този срок е една година, в Чехия - три, а в останалите европейски страни по принцип няма срокове за подобни проверки.
Парламентът прие предварителните обезпечителни мерки при данъчна ревизия да са за четири месеца. След приключването й данъчните ще изготвят доклад, по който проверяваните могат да дадат възражения в рамките на 14 дни. После се издава ревизионният акт, който също ще може да се обжалва в 14-дневен срок. Обжалването обаче не спира неговото изпълнение.
Според последните поправки, направени от народните представители, митническите служители получават правомощията на служители на мегаагенцията. Те ще имат правото да претърсват офиси и да изземват документи, ако има данни за неплатени данъци, акцизи и осигуровки.
Парламентът гласува също така 25% от събраните суми по влезлите в сила актове (за укрити или недекларирани данъци, непризнати данъци за възстановяване и други суми за възстановяване, задължителни осигурителни вноски за държавно обществено и здравно осигуряване, глоби и имуществени санкции и дължимите към тях лихви) да постъпват като собствени приходи в бюджета на агенцията. За тази година сумата е около 85 млн. лева. Тя ще бъде разпределена между служителите на Министерството на финансите (10 на сто) и служителите в НАП (35 на сто). Така чиновниците от Националната агенция по приходите ще получат по 207 лв. над заплатите си за 2005-а. Останалите пари ще бъдат похарчени за подобряване на материалната база на институцията.
Гражданите и фирмите, които плащат дължимите данъци и осигуровки в сгради на НАП - досегашните данъчни служби и поделенията на НОИ - няма да дължат такса за банков превод.
В най-общи линии изграждането на мегаагенцията означава замяна на многобройните гишета и опашки с отделни звена с табела Данъчноосигурителна администрация. Освен осигуровките за здраве и пенсия там ще се събират и данъкът върху печалбата, ДДС и ДОД. Възможно е агенцията да събира и местните данъци и такси, но засега няма такава директива. Спорът тече заради големите общини - които са в състояние сами да администрират налозите, и малките - които нямат такъв ресурс. Най-вероятно ще се търси соломоновско решение - т.е. общините, които не могат сами да попълват бюджетите си, да възлагат на НАП тези функции.
Според Закона за Националната агенция по приходите тя ще обединява и всички дейности като регистрация, контрол, събиране, ревизии и принудителни действия на базата на една интегрирана модерна информационна система. Предвижда се от 2006 г. да бъде въведена и единна данъчна и осигурителна регистрация. Вписването пред данъчните и осигурителните власти ще става само по Булстат или ЕГН и ще се извършва по служебен път. За целта ще бъдат сравнени около 7.7 млн. записа от информационния масив в НОИ и 4 млн. записа от информационната система на Главната данъчна дирекция. По този начин от 2006-а всички данъкоплатци би трябвало да имат данъчноосигурителна сметка.
Основен проблем пред новата агенция е липсата на обща информационна система между Главна данъчна дирекция и НОИ. Затова на 1 януари догодина тя ще стартира със съществуващите софтуери на двете ведомства. Едва към средата на 2006-а ще е готова общата система, призна шефът на НАП Мария Мургина. По думите й обаче този проблем няма да се отрази на приходите в бюджета, както и на клиентите на мегаагенцията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във