Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КРИБ пое ротационното председателство на Асоциацията на работодателите

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) пое ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2020 г. от Българската търговско-промишлена палата.

АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. В съответствие с установената ротация председателят на БТПП Цветан Симеонов предаде председателството на АОБР за 2020 г. на изпълнителния директор и член на УС на КРИБ Евгений Иванов, упълномощен за целта от председателя на КРИБ Кирил Домусчиев.

За отчетния период АОБР е изработила и представила пред съответните компетентни институции 63 позиции в защита интересите на бизнеса, фокусирани най-вече в представителството й в различни държавни или международни органи и по въпроси от енергетиката и финансовата сфера. Подготвените 14 становища на тема енергетика са пряко свързани с необходимостта от реформи в сектора и са в синхрон с приоритетите на АОБР. По финансовите въпроси позициите на АОБР касаят най-вече присъединяването на България в еврозоната, както и становища по законодателството в областта. В социалната сфера асоциацията има общо 6 становища, основно свързани с най-големите пречки пред бизнеса – липсата на кадри и мерки за облекчаване на вноса на работна сила, необходимостта от прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата, изплащането на първите 3 дни болнични. Това бе отчетено от досегашния ротационен председател на АОБР – Българската търговско-промишлена палата.

В заседанието на АОБР участваха Васил Велев – председател на АИКБ, Радосвет Радев – председател на БСК, Цветан Симеонов – председател на БТПП, Евгений Иванов – изпълнителен директор на КРИБ и експерти от съответните организации. Участниците в заседанието обсъдиха текущи въпроси, сред които финализиране на националното тристранното споразумение за развитие на националния социален диалог и колективно трудово договаряне, проблемите в сектор енергетика, необходимостта от облекчаване на вноса на работна сила, както и предстоящи съвместни акции и през годината.

Направен беше и задълбочен преглед на приоритетите на организацията за 2020 г. като предстои АОБР да ги съгласува и одобри. Те ще бъдат официално представени на пресконференция, насрочена за 24 януари 2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във