Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КРЕМИКОВЦИ СТИГНА ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров е изпратил сигнал до главния прокурор на Република България Борис Велчев за предполагаеми нарушения на чл. 219, 220 и 227б от Наказателния кодекс, които допускат представители на ръководството на Кремиковци. Тези разпоредби третират недостатъчните грижи от страна на мениджъри за управлението на поверено имущество, от което следва значителна повреда, унищожаване или то се разпилява. Предвиденото наказание е лишаване от свобода до три години (а ако е станало умишлено - до осем години) и глоба до пет хиляди лева. Ако престъплението е в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода до пет години (при умишлени действия - до десет години). Има съмнения също, че ръководството на комбината съзнателно е сключило неизгодна сделка, с която му е нанесло значителна вреда. При това нарушение лишаването от свобода е до пет, а при особено тежки случаи - до десет години.
Интересна е констатацията на работната група, натоварена да провери как е харчен облигационният заем за 325 млн. евро, по който Кремиковци е гарант и е учредил особен залог върху свои производствени мощности. Само малка част от този заем е отишла за погасяване на задължения на металургичния комбинат, каквото уж бе предназначението му. По незнайни причини 99.92 млн. евро са били заплатени на Глобал Стийл Холдинг - собственика на мажоритарния акционер на предприятието Финметалс Холдинг АД.
Освен това Петър Димитров е подал сигнал до прокурорите, мотивиран с чл. 227б от Наказателния кодекс, според който търговец, който изпадне в неплатежоспособност и в 30-дневен срок от спиране на плащанията не заяви това пред съда, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до пет хиляди лева. Това наказание понасят и лицата, които управляват и представляват търговското дружество, ако в 15-дневен срок от спиране на плащанията не са поискали от съда да открие производство по несъстоятелност.
Писмото на министъра включва информация за финансовото състояние на комбината (инвестиционна програма, вземания и задължения, събираемост на вземанията, извършени сделки с дълготрайни материални активи и проведени процедури по Закона за обществените поръчки), събрана от работната група в Кремиковци. Тя все още продължава да проверява дружеството, но до този момент е установила това, което и цялата общественост знае - че не са изплащани трудовите възнаграждения на работниците през последните два месеца, че дружеството не се разплаща с основните си доставчици и че му липсват суровини за осъществяване на дейността. Според данните в писмото текущите задължения на Кремиковци към БДЖ са над 20 млн. лв. (от края на 2007-а до 29 февруари 2008-а). Изискуемите задължения (просрочените с повече от 30 дни ) на комбината към другите държавни монополисти - НЕК и Булгаргаз, надхвърлят съответно 12 млн. и 6 млн. лева.
Дружеството очевидно не е в състояние да ги изпълни. Според Търговския закон в този случай мениджмънтът на Кремиковци е задължен да поиска от съда обявяване в несъстоятелност. Това обаче не се е случило и ръководството продължава да се разпорежда с активите на предприятието и по този начин уврежда бъдещата маса на несъстоятелността.
Само ден по-рано Петър Димитров изпрати писмо и до своя колега от Министерството на вътрешните работи Румен Петков, в което го моли при необходимост да осигури полицейска охрана на територията на Кремиковци. Досегашният договор за охрана на комбината е изтекъл, което позволявало ежедневни кражби и разхищаване на имуществото на дружеството.
Всички тези събития съживиха слуховете за продажба на комбината. Пресцентърът на дружеството обаче пак ги опроверга, като посочи, че през следващите три месеца очаква Merrill Lynch да осъществи ангажимента си и да открие стратегически партньор.
Междувременно шефовете на Кремиковци и представители на икономическото министерство подписаха на 12 март декларация, с която гарантират, че всички текущи задължения към БДЖ, НЕК и Булгаргаз ще бъдат заплатени до 17 дни след подновяване на доставките. В отговор държавните монополисти ще възстановят пълния размер на услугите за комбината. Поетите в декларацията ангажименти ще се гарантират от страна на комбината чрез акредитивни сметки, чрез които ще обслужват директно задълженията към държавните компании.

Мениджмънтът на Кремиковци явно съвсем е забравил, че дружеството е публично. Освен че не дава информация на Комисията за финансов надзор за бурните събития около него, то не е назначило и нов директор за връзки с инвеститорите, след като изпълняващият тази длъжност Огнян Атанасов е бил избран за член на управителния съвет. Комисията за финансов надзор е дала 14 дни на компанията да изпълни задължението си по закон.

Facebook logo
Бъдете с нас и във