Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КРЕМИКОВЦИ СЕ ИЗМЪКНА ОТ ЛАПИТЕ НА ЕВРОФЕР

За да намали транспортните си разходи при доставката на суровини, Кремиковци създаде джойнтвенчър с италианската логистична фирма Коеклеричи. Смесеното дружество е закупило специална баржа с вместимост 14.5 хил. т, с която занапред ще се разтоварва част от рудата и железния концентрат за металургичния комбинат, доставяни с големи презокеански кораби до 150 хил. т дедуейт - максималния тонаж, който може да мине през Босфора. Баржата ще прави няколко курса до кораба майка, докато товарът му падне до 70 хил. т и газенето му позволи да влезе в пристанище Бургас. Досега суровината за Кремиковци се доставяше с малки плавателни съдове и съответно транспортните разходи скачаха.


Икономическият ефект от новата схема ще спестява по три долара на тон товар. Като се има предвид, че през бургаския порт минават годишно по три милиона тона руда и концентрат за металургичния комбинат край столицата, то първоначалната инвестиция от 9 млн. щ. долара ще бъде изплатена за една година.


Макар да няма пряко финансово участие в проекта, пристанище Бургас също ще печели, тъй като ще може да приема по-големи кораби. Баржата си - Бълк Креми 1, Кремиковци ще използва само десет дни в месеца. През останалото време тя ще е на разположение на други товародатели. Според началника на порта - капитан Жорж Дерелиев, пристанищната администрация се надява да поеме товарите за сръбския металургичен завод Сартит в Смедерево и така да компенсира загубите си по време на югославската криза.


Необходимо е и да се отбележи, че за първи път от няколко години насам Кремиковци не попада под санкциите на Еврофер - междуправителствената организация на ЕС, която следи за дъмпингов внос на стомана в границите на съюза. Цените на софийската стомана са се доближили до световните, заяви за в.БАНКЕРЪ производственият директор на комбината Петър Лещаров. Тази година упреците са се струпали върху чешката стоманодобивна индустрия.


Малко повече от година след като Кремиковци стана собственост на Дару Металс, новото му ръководство е успяло да изплати почти всички задължения към държавния бюджет в размер на 32 млн. лв., част от задълженията към пристанище Бургас, както и дълговете към чуждестранните доставчици - общо около 80 млн. лева. Според приватизационния договор са инвестирани и 80 млн. лева. Оперативната печалба на комбината за деветмесечието на тази година е 26 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във