Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КРЕМИКОВЦИ ПАК ОСТАВИ ИНВЕСТИТОРИТЕ В НЕВЕДЕНИЕ

КРЕМИКОВЦИ ПАК ОСТАВИ ИНВЕСТИТОРИТЕ В НЕВЕДЕНИЕНяма промени в надзорния съвет на Кремиковци и следователно няма сделка. Поне в близките няколко седмици. Това е изводът, който със сигурност са си направили инвеститорите след общото събрание на акционерите на комбината, проведено на 14 юни. На събранието присъстваха собствениците на 96.3% от капитала на дружеството. Това са мажоритарният акционер Финметалс Холдинг (71%) и икономическото министерство (25.29 процента). Те решиха да оставят тази точка от дневния ред за друго извънредно общо събрание. Да получат места в надзора и в управителния съвет на комбината бе едно от условията на индийците от компанията кандидат-купувач. Както е известно, тя е собственост на индийската фамилия Митал Глобал стийл холдинг лимитид (Global Steel Holdings Limited). На практика индийците искат да се сдобият с Кремиковци, но заради неплатени към Агенцията за следприватизационен контрол неустойки в размер на 53 млн. лв. акциите на Финметалс в комбината са блокирани. Това е станало на 21 май 2004 година. Най-интересното е, че според информация на Централния депозитар същият пакет от 71% от капитала на дружеството Финметалс е заложило в полза на фирмата Глобал инфрастръкчън холдингс лимитид, която най-вероятно е от империята на фамилия Митал. Залогът е вписан на 7 септември миналата година. Според адвокати компанията, в чиято полза е направен залога го е поела с всички рискове на запора. В отговор на въпрос на в. БАНКЕРЪ представител на Агенцията за следприватизационен контрол заяви, че всички акции на Финметалс ще продължат да бъдат под запор до приключване на съдебните спорове около неустойките. Това означава, че едва после индийците ще могат да поискат удовлетворяването на залога. Според добре осведомен източник вече се готви продажбата не на Финметалс Холдинг, а на 51% от капитала на Кремиковци и се обсъжда (поне до общото събрание) цена за този пакет от около 270 млн. лева. Пак според същия източник индийците са предложили оздравителна програма за комбината на стойност около 1 млрд. лева. Явно до пълен консенсус върху параметрите на сделката не се е стигнало, след като акционерите на Кремиковци отказаха да изпълнят единственото условие, поставено от индийците за приключване на продажбата - да получат места в органите за управление на дружеството. Отделен въпрос е, че голяма част от инвеститорите вече се чувстват излъгани. На 19 април на сайта на БФБ-София се появи съобщение от мажоритарния собственик на Кремиковци, че е сключено предварително споразумение с Глобал стийл холдинг лимитид. Според договорката индийската компания възнамерява да купи 100% от капитала на Финметалс Холдинг и сделката трябва да стане факт до 19 юни. Разбира се, при условие, че бъдат изпълнени всички ангажименти, поети в предварителното споразумение. През седмицата имаше и твърдения, че двете страни в преговорите ще изчакат новото правителство с надеждата част от задълженията на комбината да бъдат опростени. На практика това няма как да стане: подобна стъпка от страна на държавата би се третирала като държавна помощ, а това противоречи и на ангажиментите, поети от страната ни по глава Конкуренция в преговорите ни с Европейския съюз. Все пак на 14 юни акционерите взеха някакви решения. Те приеха доклада на одиторската компания Делойт и Туш, която може и да няма шанса да одитира отчетите на дружеството догодина. Изборът на одитор на компанията също бе отложен за предстоящо извънредно общо събрание. Делойт и Туш е направил известни забележки в доклада си относно осчетоводяването на някои вземания и задължения на металургичния комбинат, както и по обезценката на част от активите му. Акционерите решиха още да заделят печалбата за миналата година на дружеството в размер на 80.7 млн. лв. за покриване на загубите му от минали години. Предложението на държавата да се разпределят 50% от положителния финансов резултат за дивиденти и 50% във фонд Резерв не бе прието. На общото събрание бе отчетено още, че дългосрочните задължения на предприятието са намалели от 289 млн. на 232 млн. лв., в сравнение с 2003 година. Инвестициите, които Кремиковци е направил през 2004 г., са 92 млн. лева. За 2005-а планираните вложения са 140 млн. лева. В края на юни ще започне строежът на циментовия завод, който комбинатът ще изгради съвместно с германската компания Кльостерс. Инвестицията в него е 25 млн. евро, като 5 млн. от тях ще вложи Кремиковци. Всичко това е предмет на сделката с индийците наред с всички съществуващи и новопридобити активи на Кремиковци. Всичко това е предмет на сделката с индийците наред с всички съществуващи и новопридобити активи на Кремиковци.Финметалс Холдинг (бившето Дару металс) купи пакета от 71% от капитала на Кремиковци на 19 април 1999 г. за 1 щ. долар. Тази цена бе оправдана с поетите от купувача ангажименти за погасяване на задълженията на дружеството в размер на 645 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във