Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КРЕМИКОВЦИ НАМАЛЯВА ЗАГУБАТА СИ

Кремиковци е приключило шестмесечието на тази година със загуба от 19.7 млн. лв., показва неконсолидираният му отчет, който най-после бе предоставен на БФБ-София. Загубата му е намаляла с 36.6% в сравнение със същия период на 2004-а. Това се дължи на по-голямото нарастване на приходите спрямо разходите на дружеството. Общите му приходи от дейността са се увеличили с 60 млн. лв. - до 501.3 млн. лв., докато разходите са нараснали с 50 млн. лв. - до 518 млн. лева. Ръстът на приходите на металургичното предприятие се дължи най-вече на по-големите продажби - за 454.2 млн. лв., както и на положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти, които са му донесли 47.1 млн. лева. Причините за увеличението на разходите на предприятието пък са по-високите му харчове за материали и за лихви.
Според балансовите данни материалните дълготрайни активи на дружеството са намалели от 776.8 млн. на 757.7 млн. лева. Дългосрочните му задължения пък са спаднали съвсем леко - от 238.8 млн. на 224.2 млн. лв., докато краткосрочните са се увеличили - от 353.2 млн. на 362.5 млн. лева. Паричните средства на дружеството в безсрочни депозити са едва 107 хил. лева. За полугодието на миналата година те са били 138 хил. лева. Непокритата му загуба е 319.3 млн. лв., а неразпределената печалба - 211.5 млн. лева.
Загубата на Кремиковци за второто тримесечие е 21.3 млн. лв., при положение че за същия период на миналата година е имало печалба от 10.4 млн. лева. За цялата 2004-а дружеството отчете печалба от 80.8 млн. лева.
Кремиковци има 12 дъщерни дружества и дялове от още осем предприятия. Инвестициите му в тях са се увеличили за една година от 9.6 млн. на 12.4 млн. лева. Само участието му в Феросплавен завод ЕООД струва 9.5 млн. лева. Стойността на дела на софийското предприятие в Леминд ФПЛ пък е на стойност 2.7 млн. лева.
Това е първият отчет, който дружеството предоставя на БФБ-София, откакто смени своя собственик. През лятото притежателят на мажоритарния пакет от 71% на Кремиковци - Финметалс Холдинг, премина в ръцете на компанията собственост на фамилията Митал - Глобал Стийл Холдинг Лимитид. Отчетът обаче отразява състоянието на металургичния комбинат, докато бе във владение на стария си собственик. Затова всички с нетърпение очакват отчета на дружеството за деветмесечието.

Facebook logo
Бъдете с нас и във