Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КРЕДИТОРИТЕ ЗАГУБИХА В ПОРЕДНА БИТКА ЗА БАЛКАНКАР

Постоянният синдик на Балканкар Холдинг Бояна Караиванова не беше допусната до управителните органи на две от дъщерните му дружества. На общото събрание от 13 януари на Балканкар ЗП Т. П. Петров, София, Министерството на икономиката, в ролята си на акционер на дружеството, гласува против участието й в управата му. Холдингът държи 60% от Балканкар ЗП Т. П. Петров, а икономическото ведомство - 35.61 процента. Промени в управителните органи обаче могат да се правят само със съгласието на 2/3 от акционерите (т.е. 66.7%, или с 6.7% повече, отколкото има Балканкар холдинг в дружеството). Бояна Караиванова не беше избрана и за член на съвета на директорите на асеновградското дружество Балканкар Руен, чието общо събрание мина на 4 януари. От него холдингът държи 22.71%, а благодарение на увеличението на капитала държавата има 71 процента. Същият резултат може да се очаква и на общото събрание на Балканкар Искър, което е насрочено за 23 януари. Холдингът държи 60% от това дружество - с 6.7% по-малко, отколкото са му необходими, за да наложи избора на нов член на борда. До този момент Бояна Караиванова е включена в управата на две дружества от структурите на холдинга - Балканкар 6 септември, София, и Балканкар Заря, Павликени. Именно поради това икономическото министерство настояваше да бъде назначен служебен синдик на холдинговата шапка.Типично в духа на бурните взаимоотношения между държавното ведомство и кредиторите на каростроителя Караиванова заяви, че ще предложи да се насрочат нови събрания със същия дневен ред - промяна в управителните органи. Явно поведението на икономическото министерство е еднозначно и цели Балканкар Холдинг да няма представител в дъщерните си дружества, заяви за в. БАНКЕРЪ Бояна Караиванова. Според нея, държавното ведомство действа против интересите на холдинга. Министерството не е допуснало и собствения си представител Милена Чачева до управителните органи на Балканкар 6 септември, София. Тя е трябвало да заеме в борда мястото на Тома Траянов, изпълнителен директор на холдинга. Според синдика Караиванова, Чачева е била член на ръководството на това дружество в продължение на десет години. Икономическото министерство обаче необяснимо защо не я е допуснало до съвета на директорите на софийския завод. Според Траянов, нещата изглеждат доста по-различни. Милена Чачева е била в управата на Балканкар 6 септември от 11 юли 2000 г. до ноември 2002 г., когато е била освободена от съвета на директорите, не без съдействието на Караиванова (синдикът поясни, че тогава не е била запозната с професионалната биография на Чачева). Тома Траянов обяснява, че Милена Чачева наистина работи в Министерството на икономиката, но не е била в управителните органи на Балканкар 6 септември в качеството си на негов представител. Така че действията на ведомството не изненадват, особено като се прибави и фактът, че Чачева е била предложена за член на съвета на директорите от Бояна Караиванова.Кредиторите на холдинга и икономическото министерство си разменят удари и контраудари още преди обявяването на Балканкар Холдинг в несъстоятелност - на 23 септември миналата година. То стана по иск на РОСЕКСИМБАНК. Тя е правоприемник на най-големия кредитор на холдинга - БАЛКАНБАНК, която има вземания от него за 114 млн. лева. Общите задължения на холдинга обаче възлизат на 197.3 млн. лева. Очаква се до края на февруари постоянният му синдик да изготви окончателния списък на кредиторите на Балканкар Холдинг. Сред тях са още Йорсет холдинг и Агенцията за държавните вземания.Тъй като активите на каростроителната шапка са предимно дялови участия в дъщерните й дружества, закономерно интересите на спорещите страни се насочиха към тях. Икономическото ведомство предприе увеличаване на капитала на компаниите, влизащи под шапката на холдинга с цел да придобие контрола в тях. Отговорът на синдика бе да обжалва всяко решение, взето от министерството. Така до този момент в съда е вписано увеличение на капитала на седем от дъщерните дружества, в които контролният пакет от акции вече е в ръцете на министерството, ръководено от Николай Василев. Това са Балканкар Ерма в Трън, Балканкар-Плевен, Балканкар Кнежа, Балканкар-Лом, Балканкар Средец, Балканкар Руен в Асеновград и Балканкар ЗФИ в Перник. В останалите седем дружества мажоритарният пакет от акции държи холдингът. Междувременно Агенцията за приватизация започна подготовката на проект за раздържавяването на Балканкар Холдинг. В момента се актуализира информацията за дружеството майка и за дъщерните му компании. Като предимства на холдинга агенцията е изтъкнала високия процент продажби в чужбина, както и производствените възможности и специфичното ноу-хау на компанията. Продажбата обаче ще се окаже доста трудна, като се има предвид, че дружеството е обявено в несъстоятелност. В този случай ще се приложи параграф 5 от допълнителните разпоредби от Търговския закон, който допуска да се вземе решение за приватизация преди одобряването на списъка на приетите вземания. Тогава производството по несъстоятелност спира за четири месеца, за да се даде възможност за сключване на сделката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във