Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Красимир Митев, акционер на Астера холдинг:НЕ ИСКАМ ДА БЪДА ПОВЕЧЕ ГАРАНТ ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА ЛУКАНОВ

Най-вероятно това, което ще кажа по адрес на ЕБВР и съвместния й проект с Астера холдинг, звучи странно и трудно за вярване. Първият впечатляващ и неочакван за мен факт е почти пълната липса на контрол и управление на проекта от страна на банката. В повечето случаи ЕБВР последна научава за решенията и действията на ръководствата на холдинга и на Арома АД, респ. на Лукан Луканов. През последните две години те въобще не се интересуват от санкциите, които банката може да им наложи по договора за кредит. Така беше например, когато на 23 април 1999 г. Луканов взе решение за увеличение на капитала на Астера АД в размер, който може да обезсмисли заложените в полза на банката акции на това дружество. Последвалата постфактум реакция на ЕБВР въобще не бе зачетена и това решение винаги може да бъде използвано, когато Луканов сметне за необходимо. Сигурен съм, че ще го направи, отново без да се съобразява с кредитора. В разговор пред свидетели той заяви, че въобще не го интересува позицията на банката.
ЕБВР отново научи последна за отписването на Арома АД от регистъра на публичните дружества. Пак без нейно съгласие, а и без никакво законово основание бяха обезсилени моите акции в Астера. Смятам, че в случая е засегнат съществено интересът на банката.
На този фон непредоставянето на информация за свикване на общи събрания на Арома и Астера, на финансово-икономически отчети, както и на данни за водените съдебни дела срещу тях, изглежда като нещо съвсем дребно. Оставам с впечатление, че банката не желае диалог по съществени икономически параметри на проекта и това се дължи на някакъв страх от конфликт.
ЕБВР не реагира и на западането на бизнеса на Арома и на неизпълнението на приетия в договора за кредит бизнесплан до 2002 година. За никого в Астера и Арома не е тайна, че производството е спаднало рязко, а част от традиционния руски пазар е безвъзвратно загубен. Познавайки добре ситуацията, мога да твърдя, че за да се стигне дотук, няма обективни причини. Всичко е резултат на некомпетентност на ръководството на предприятието и на самия Луканов.
Ще отбележа, че през април тази година банката настоя за персонални промени в ръководството на Арома. Апелът й остана без последствия. В същия период започна разпродажба на машини и съоръжения, закриване на цели производства и свързаните с тях работни места. Изнесена бе единствената в България напълно автоматизирана линия за аерозолни опаковки, закрито бе цялото монополно за страната производство и заедно с него над 80 работни места. Това стана в момент, когато в Европа съществуваше недостиг на такава продукция. Самият факт, че купувач на машините е фирма от Унгария, която работи на български пазари, е доказателство за възможностите за използване на тази линия. Но най-странното е, че тези действия се извършват със знанието и разрешението на ЕБВР. Със закриването на производството за аерозолни опаковки отпадна и една част от приетия бизнесплан. Но даже и да приемем, че в случая банката има някакви финансови съображения, не мога да си обясня как това решение хармонира с принципите и устава й. Доколкото ми е известно, целта на ЕБВР е да стимулира бизнеса, да създава нови работни места.
И последно, неадекватната реакция на банката по случая с т.нар. обезсилване на моите акции в Астера холдинг, прието пак без нейно съгласие, я прави съучастник в съмнителните игри на Луканов. Колкото и да е голямо уважението ми към ЕБВР, не мога да приема нещата да продължават така. В резултат на управлението на Астера и Арома от Луканов през последните почти две години вече съществува реална опасност за моята собственост. Не приемам да бъда повече гарант на неговите действия. Ако е необходимо, ще изискам чрез съда ЕБВР да освободи от залог моите акции. В духа на все по-близкото ни сътрудничество с Европейския съюз и моите лични принципи и политически виждания ще бъде много жалко да се замесва ЕБВР в съдебни спорове. Но явно няма друг начин.

Facebook logo
Бъдете с нас и във