Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КРАЙНО ВРЕМЕ Е ХЕМУС ЕР ДА СТАНЕ РАВНОПРАВНА АВИОКОМПАНИЯ

Димитър Павлов, изпълнителен директор на Хемус ер, пред в.БАНКЕРЪ


Визитка
Димитър Павлов работи в Хемус ер от регистрирането й през 1991 година. Една година е главен инженер, пет години - заместник изпълнителен директор и пет години - изпълнителен директор. Завършил е Киевския авиационен институт, Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия и международни икономически отношения във Висшия икономически институт в София. Женен е, с две деца.

Г-н Павлов, как се отрази процедурата за приватизация на Хемус ер и какво да очакваме от авиокомпанията оттук нататък?
- Въпреки тежката и продължителна процедура за приватизация авиокомпанията продължава да се развива успешно, така както правеше това и през последните години. Хемус ер приключи 2000 г. с положителен финансов резултат. Обемът на работа спрямо предходната 1999 г. нарасна с 48 процента. Анализът за първото полугодие на тази година показва увеличаване на превозените пътници с 244% в сравнение със същия период на миналата година. Още когато Агенцията за приватизация обяви процедурата за раздържавяване, аз заявих, че приемам смяната на собствеността единствено като предпоставка за още по-доброто развитие на авиокомпанията. В този смисъл, според мен, пред Хемус ер има само една възможност и тя е да се развива все по-добре и по-добре.

Необходими ли са някакви по-специални мерки от новия мажоритарен собственик, за да се постигне тази възможност?
- Единственото, което трябва да направи, е да не спира, а напротив - да засили сегашния процес на развитие. А това може да стане, ако той насочи усилията си в две посоки: върху разширяването на мрежата от редовни линии и за обновяването на самолетния парк с по-модерни самолети.

Да, но първото условие зависи не толкова от усилията на новия собственик, а по-скоро от решенията на държавата в лицето на министъра на транспорта, който държи правата върху редовните международни линии.
- Така е, но както беше обявено и в пресата, след продажбата държавата си запазва правото да влияе върху развитието на авиокомпанията, и то в изключително голяма степен. Тя остава собственик на един голям процент акции, като през първите две години след сключването на приватизационния договор на практика ще е и мажоритарният собственик, който притежава и контролира 66% от капитала на превозвача. Затова би трябвало държавата също да е заинтересована Хемус ер да продължи успешно напред. И тъй като Хемус ер достигна едно високо ниво на развитие, то бъдещият й просперитет наистина е невъзможен без разширяване на дейността, без предоставяне на правата за опериране по нови международни линии. Струва ми се, че е нормално от това да са заинтересовани всички - имам предвид и двамата собственици, и ръководния екип, и целия състав на авиокомпанията. Ние, мениджърският екип на Хемус ер, сме доказали през последните години, че винаги сме довеждали линиите, по които сме започнали да оперираме, до положителен финансов резултат. Нормално е да искаме да запазим и засилим тази тенденция.
Крайно време е освен това държавата, като собственик на правата върху редовните линии, вече да разработи и да прилага едни обективни принципи за предоставянето им. Ако трябва, разпределението им да става чрез конкурс на базата на предложени финансови и други показатели, които в крайна сметка да защитават българския национален интерес. А не, както досега, линиите да се предоставят приоритетно на една авиокомпания монополист, независимо от това дали тя ги ползва или не, и без никой да се интересува какви са резултатите от това ползване.

Имате предвид Балкан, която в момента лети по някои линии като че ли само за да трупа загуби...
- Не, не е моя работа да коментирам работата и финансовите резултати на други авиокомпании, най-малко пък на Балкан. Но смятам, че мениджърският екип на Хемус ер отдавна е доказал, че може чрез добра организация да направим печеливша всяка една линия. Това би позволило да се внедрят и по-съвременни самолети. Модерните самолети пък ще привлекат повече клиенти. Такъв е пътят Хемус ер да се превърне в една добра европейска авиокомпания - каквато е и целта на новите собственици.

Все пак как стана така, че от разделянето на бившата БГА Балкан на 16 фирми Хемус ер, със своите малко на брой стари самолети, летеше все на печалба, а Балкан трупаше загуба след загуба?
- Аз съм в Хемус ер от самото й отделяне през 1991 година. Единственият принцип, който тя спазваше през цялото това време, бе да работи, за да печели. Отчитали сме, разбира се, и временни загуби - примерно за даден период по дадена линия, но веднага сме правили пълен анализ на причините и в най-кратък срок сме ги отстранявали.
Тук обаче има и един друг въпрос, който би било редно да се зададе. Хемус ер беше част от бившата единна Българска гражданска авиация и поради това има пълното право да претендира за своята част от българския авиопазар. За мен и досега си остава непонятно защо трябваше, разделяйки навремето БГА, за да се демонополизира пазарът, държавата отново да създава монополист в лицето на Балкан, на когото да предоставя всички линии? Ние също сме българска авиокомпания, според законите напълно равноправна на всички останали и поради това претендираме за своя дял. Същевременно съзнаваме, че просперирането не е скокообразен процес, а става стъпка по стъпка. Ето защо на първо време бихме желали да започне да летим по 5-6 нови линии в Европа и да въведем нов среден тип самолет.

Какъв по-конкретно?
- Естествено вече имаме някаква степен на готовност, анализирали сме голяма част от дестинациите, по които са оперирали български фирми, и имаме представа какъв тип самолет ще ни трябва. Но едва когато получим линиите, ще седнем с представителите на новия собственик и на транспортното министерство и ще решим. Както казах, държавата все пак не би трябвало да е безразлична към една авиокомпания, в която има решаващ глас.

Как ще коментирате съдебния иск, заведен от двамата синдици на Балкан срещу Хемус ер за това, че е взела под наем четири самолета Ту-154 М от регистрираната в Кипър фирма Вилкения?
- Според мен тази стъпка беше изключително некоректна. Наистина, синдиците са в правото си да търсят вземанията на авиокомпания Балкан. Те обаче като че ли забравиха колко самолета бяха или разпродадени на безценица, или нарязани през последната година преди обявяването на Балкан в несъстоятелност. И решиха по един доста шумен начин да обявят, че ще се занимават точно с тези четири самолета, които са пряко свързани с дейността на Хемус ер. Ако лично те не знаят, то в Балкан има достатъчно хора, които да им напомнят, че в най-трудни моменти именно Хемус ер единствена помагаше на Балкан; че когато Балкан беше спряла да лети, именно Хемус пое зимните й чартъри, за което те от благодарност дори и не ни платиха. Сега също помагаме със самолети на Балкан.
Но въпросът има и друга страна. Ако тези самолети не бяха наети от Хемус, те просто щяха да изчезнат от България, както стана с всички останали. Какво биха сторили тогава синдиците? Да не говорим, че благодарение на тези четири машини голяма част от летателния и техническия състав на Балкан продължава да работи, да не губи правата си да лети, а Балкан - да получава приходи от техническото им обслужване. Освен това ние не само че запазихме тези четири самолета в България, но и основно ги обновихме, тъй като те бяха в едно изключително лошо техническо състояние.

Изказаха се доста мнения и коментари, включително и от вицепремиера Николай Василев и транспортния министър Пламен Петров, че сключеният на 3 август договор за продажба на 51% от капитала на авиокомпанията ще бъде преразгледан. Има ли, според вас, опасност сделката да бъде анулирана?
- Сам разбирате, че аз като изпълнителен директор на компанията не бих могъл да дам адекватен отговор на този въпрос. В случая става дума за конкретни взаимоотношения между други два юридически субекта - държавата като продавач в лицето на агенцията, и Пирин турис като купувач.


Разговора води Белчо Цанев

Facebook logo
Бъдете с нас и във