Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Крайбрежието от Несебър до Ахелой вече е защитена зона

Крайбрежната зона от Несебър през Равда до Ахелой до вече е защитена, съобщиха от екоминистерството. Разпореждането от ведомството на Ивелина Василева идва пет месеца след окончателното решение на Върховния административен съд по скандала "Дюнигейт". Според върховните съдии разрешението на директора на РИОСВ-Бургас от 2008 година за строеж върху дюните край Несебър е незаконно.

Така с решението на ековедомството от днес нататък в зоната "Ахелой-Равда-Несебър" ще се променят начините на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на пасища, мери, мочурища и дюни, увреждане или унищожаване на дюни чрез разораване, разкопаване, засипване, утъпкване и паркиране. Като предмет на опазването на тази територия ще са постоянните морски и сухоземни природни местообитания, включително дюнни, както и видове бозайници, земноводни, влечуги, риби и безгръбначни. 

Освен на черноморската територия, защита е въведена и на поречието на река Янтра. Там ще бъдат ограничени разораването и залесяването на поляни и други естествени открити пространства в горските територии. Променя се и хидрологичния режим на водозависими природни местообитания. Ще бъде ограничено реализирането на нови ВЕЦ-ове по поречието на реката, както и на нови фотоволтаици и ветрогенератори извън урбанизирани територии.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във