Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КРАЯТ НА ДРАМАТА БАЛКАНКАР ВСЕ ОЩЕ НЕ СЕ ВИЖДА

КРАЯТ НА ДРАМАТА БАЛКАНКАР ВСЕ ОЩЕ НЕ СЕ ВИЖДА Кредиторите на Балканкар Холдинг придобиват все по-силни позиции в неговото управление за сметка на държавата. Това впечатление се затвърди и на тяхното първо общо събрание, проведено на 13 ноември. В него участваха представители на най-големия кредитор на холдинга - РОСЕКСИМБАНК, както и на Йорсет Холдингс (България) на Агенцията за държавните вземания, Министерството на икономиката, Министерството на финансите и адвокатска кантора Рила консулт. Съдията Жаклин Комитова, която води събранието, не допусна в него да участва юрисконсултът на Биохим г-жа Вълева, тъй като пълномощното й не било актуално. Никой не представляваше и дъщерните дружества на компанията, на които тя също дължи известни суми. Колкото до икономическото министерство, то пое ролята на кредитор благодарение на дивидентите, които има да прибира от Балканкар. Иначе ведомството на Николай Василев води люта битка за спасяването на дъщерните предприятия на холдинга от хватката на кредиторите. Хората на Йорсет Холдингс предложиха временният синдик на компанията Бояна Караиванова да стане постоянен и след подкрепа и от РОСЕКСИМБАНК това стана факт. Агенцията за държавните вземания, Министерството на финансите и Министерството на икономиката искаха да се назначи служебен синдик, но при разпределението на гласовете на кредиторите, участващи в събранието, тези намерения предварително бяха обречени на неуспех. РОСЕКСИМ, чиито вземания са в размер на 114 млн. лв., получи 60% от гласовете, а Йорсет Холдингс е наследник на активите на Първа частна банка и на вземания от холдинга за 31.2 млн. - 16 процента. Агенцията за държавните вземания трябваше да се задоволи с 13%, равняващи се на задължения в размер на 27.3 млн. лв., а Министерството на финансите - с 9.12 процента. Така че силите на кредиторите далеч не бяха равностойни и за държавата остава възможността да обжалва взетото решение в предвидения 7-дневен срок. Подобна стъпка ще е напълно в стила на досегашната практика да се обжалва всяко предимство, придобито от другата страна. Срещу Балканкар Холдинг е образувано дело за обявяване в несъстоятелност от 15 май 1996 г. поради дългове, възлизащи на 197.3 млн. лева. Инициативата бе на Първа частна банка, към която по-късно се присъединиха ОББ и Биохим. Производството по несъстоятелност бе възобновено на 6 март тази година от РОСЕКСИМБАНК като правоприемник на най-големия кредитор на холдинга БАЛКАНБАНК. Месец по-късно правителството отпусна 4.2 млн. лв. за увеличаване на капитала на дъщерните предприятия на Балканкар. Идеята бе по този начин холдингът да загуби мажоритарния си дял в тях и при евентуална разпродажба на активите му заводите да не попаднат в ръцете на кредиторите. След различни маневри държавата успя да се сдобие с 67% от капитала на Балканкар Дунав в Лом, Балканкар Плевен, Балканкар Георги Михайлов в Кнежа и Балканкар Средец в София. Министерството на икономиката взе контрола и върху предприятията в Трън и Брезник. От своя страна тогава все още временната синдичка Бояна Караиванова се възползва от тълкувателното решение на Софийски градски съд от 4 октомври, с което практически бе обезсилено увеличението на капитала на най-големия завод от холдинга Балканкар - 6 септември. С решение на Софийския апелативен съд от 7 ноември пък бе уважен искът на Караиванова за смяна на изпълнителния директор на дружеството. Длъжността бе поета от Иван Начев, а синдичката стана член на съвета на директорите. Освен в софийското предприятие името й фигурира и в управителните органи на Балканкар Заря, Павликени. Тези й участия бяха мотивът на държавните кредитори да поискат назначаването на служебен синдик.Бояна Караиванова, изглежда, има желанието да бъде вписана в съвета на директорите на всички наши дружества. Тя обжалва увеличението на капитала в заводите ни в Лом, Плевен, Средец, Кнежа, Трън и Брезник, отбеляза изпълнителният директор на каростроителницата Тома Траянов. Нямаме възможност да влезем в управлението на шестте дружества, където държавата държи 60 процента. Там не ни дават да имаме каквито и да е права, а какво остава да ни допуснат до управителните органи, каза от своя страна синдичката. Тя опроверга лансираните слухове, че целта й е да влезе в дъщерните предприятия, за да прекрати дейността им. Според Караиванова, тези 51% от Балканкар 6 септември, които сега държи холдингът трябва да бъдат продадени на инвеститор, който ще купи всички активи на завода и ще може да налее пари в него, без да е обременен от дългове.Този сценарий обаче ще е възможен, след като Софийският апелативен съд се произнесе по жалбата на изпълнителния директор на Балканкар холдинг Траянов за прекратяване на производството по несъстоятелност.Мотивите на съда да не придвижи обжалването по несъстоятелността не са ми ясни. Би трябвало то вече да е влязло в друга инстанция, защото ние очакваме, че там ще има много по-сериозни обсъждания и решенията ще са в наш интерес, сподели по този повод Траянов веднага след събранието на кредиторите. Като аргумент за жалбата му са посочени нередности в исковите молби за обявяването на каростроителницата в несъстоятелност. Тома Траянов не е съгласен и с определянето на РОСЕКСИМБАНК и Йорсет Холдингс (България) за правоприемници на вземанията на БАЛКАНБАНК и на Първа частна банка от каростроителите. Становището му е, че сделките за двете фалирали банки не водят до универсално правоприемство и следователно купувачите им могат да бъдат привлечени само като трета страна по това дело.В жалбата се посочва също, че първоначално молбата на РОСЕКСИМ от 22 февруари тази година за възобновяване на производството по несъстоятелността е била отхвърлена. Това решение не е било обжалвано и въпреки това съдът излиза на 6 март с ново, което отново дава ход на спряното производство. Има и други спорни въпроси, твърди Траянов - например защо не е назначена съдебно-икономическа експертиза за оценка на акционерното и дяловото участие на холдинга. Само така било възможно да се разбере дали акциите му в дъщерните предприятия могат да покрият неговите дългове. Каквото и да е съдебното решение по тази жалба, е ясно, че битката за Балканкар съвсем не е приключила. Оттук нататък трябва да се направи окончателен списък на всички кредитори на холдинга. Той ще е готов след четири месеца, когато изтича срокът за предявяване на вземания към компанията. След одобрението на този списък от съда активите на Балканкар ще започнат да се осребряват.

Facebook logo
Бъдете с нас и във